YENİ SAĞLIK BAKANINDAN SAĞLIKÇILARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi’nde kabineye Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca’ya görevinde başarılar dileyerek, Koca’ya sağlıkçıların sorunlarının çözümü noktasında önemli görevler düştüğünü belirtti. Meclis’e sunulan Torba Yasa Tasarısı’na sağlıkçılara yıpranma payı eklenmesi ile Koca’nın göreve hızlı başladığını anlatan Bayraktar, ‘’Yıllardır sağlıkçılara verilen ancak bir türlü tutulmayan yıpranma payı sözü sayın Koca’nın göreve başlaması ile hayata geçmiştir. Bu nedenle kendisine ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ancak sağlıkçıların halihazırda bekleyen pek çok sorunu vardır. Bunların çözümü noktasında da sayın bakana büyük görevler düşmekte’’ dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yeni görevinde başarılar dilerken sağlıkçıların bekleyen sorunlarının çözümü noktasında taleplerini de iletti. Yıpranma payı hakkının geçte olsa sağlıkçılara tanınacak olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Bayraktar, bakandan çözümü noktasında destek istedikleri sorunları ise şöyle sıraladı:

1- Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının uluslararası standartlara getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan kanuni düzenlemelerdeki aksaklıkların giderilmesi ve cezaların artırılması.

2- Yeni personel alınmalı ve kamuda yabancı uyruklu sağlık çalışanı istihdamının önüne geçilmeli.

3- Sağlıkta lisans tamamlamada ek gösterge en az 3600 olmalı ve daire başkanlarına kadar ödenen makam, unvan tazminatlarının bütün personele unvanlarına göre uyarlanması.

4- Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında tüm kadrolar için gösterilen sözlü sınav şartının kaldırılması ve her yıl görevde yükselme sınavının yapılması.

5- Bakanlık olarak eğitimin desteklenmesi için uzman hemşire ve ebelere tanınan 5 puanlık artışın yüksek lisans mezunu tüm sağlık çalışanlarına 10 puan, doktora sahiplerine 20 puan olarak uygulanması.

6- Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalı.

7- İş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları 2 bin puan artırılmalı.

8- Sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu çözülmeli.

9- Bireysel emeklilik sigortası ödemeleri döner sermayeden ödenmeli.

10- Ek ödemeler emekliliğe sayılmalı.

11- Kreş sorunu çözülmeli.

12- Aile hekimliklerinde kamu dışı personel olarak çalışan aile sağlığı elemanları ve sözleşmeli sağlık çalışanlarına kadro verilmesi gerekmektedir.

13- Sağlık çalışanlarına muayenede öncelik verilmesi ve muayene ücreti alınmaması gerekmektedir.

14. Sağlıkçıların sendikalarda örgütlenmesinin önü açılmalı ve malum sendikaya üye olmaları yönündeki dayatmalar kaldırılmalı.

15- Tüm sağlık personeli ve diğer personelin görev tanımlarına uygun çalıştırılması ve bunun dışında görev verilmemesi gerekmektedir.

16- Görevi başında hain terör saldırılarında şehit ve gazi olan sağlık çalışanlarına şehit ve gazi unvanı verilmesi ve yasal kazanımlarının iade edilmesi gerekmektedir.

17- Kamudaki engelli istihdamı kadroları bir an önce doldurulmalı, özel sektör de engelli istihdamı konusunda teşvik edilmelidir.

18- AFAD’a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı illerde çalışanlara ilave ücret verilmelidir.

19- Ambulans kullanan personelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı ve bu çalışanlara ek puan verilmelidir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts