Sağlıkçıların Mesai Dışı Çalışması İçin Yeni Düzenleme Yapıldı

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, mesai dışı çalışma yapan personel için ek ödemeleri düzenleyen yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulduğu için yeni düzenleme yapıldı.

Mesai dışı çalışma yapan personel için mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri kullanılarak ek ödeme hesaplanmayacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Ali İhsan Dokucu, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliğinin Danıştaya açtığı dava sonucunda, kuruma bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin, mesai dışı çalışmaya ilişkin tanımlar, mesai dışı çalışan personelin net performans puanının hesaplanmasına ilişkin formüller, mesai dışı çalışan personelin net ek ödeme tutarının hesaplanması, inceleme heyetinin yapısının belirlenmesinin de aralarında bulunduğu bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması üzerine genelge yayımladı.

Dokucu, söz konusu Danıştay kararı çerçevesinde, “mesai dışı çalışma” kapsamındaki çalışmalar karşılığında ek ödeme yapılmasına imkan bulunmadığını, başka bir ifadeyle mezkur yönetmelik düzenlemeleri kapsamında mesai dışı çalışma yapan personele, mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri kullanılarak ek ödeme hesaplanamayacağını duyurdu.

Genelgeye göre, bu nedenle, mayıstan itibaren yürütmesi durdurulan hükümler kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacak, vardiya hizmetleri, nöbetler, icap nöbetleri gibi çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Yürütmeyi durdurma kararının bakanlığa tebliğ tarihi öncesinde mesai dışı çalışma kapsamında yapılan ek ödemeler, nisan ayı dahil, geri alınmayacak.

İNCELEME HEYETİNİN DURUMU

İnceleme heyetleriyle ilgili düzenlemelerin yürütmesi de durdurulduğu için mayıs itibarıyla söz konusu heyetlerin dayanağının ortadan kalktığı bildirildi.

Bu nedenle inceleme heyetlerinin görevleri arasında yer alan muayene ve girişimsel işlemlerin değerlendirmesini, laboratuvar uzmanlarının kriter katsayılarının belirlenmesini, birim performans katsayılarının tespitini başhekimler yapacak.

Danıştay kararı doğrultusunda, döner sermaye komisyonunun başhekim tarafından seçilen üyelerin görevleri nisan ayı itibarıyla sona erdiğinden, yeni üyeler mayıs ayında kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts