Sağlık Bakanlığı’ndan Nöbet Açıklaması

admin avatarı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nin aile hekimlerini nöbetlerine ilişkin açtığı davayı Danıştay 5’inci dairesi karara bağlamış ve mahkeme fiili ya da icap nöbetini zorunlu kılan yönergeyi iptal etmişti.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

2012 yılında 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda yapılan değişiklik ile aile hekimliği personelinin hastanelerde ve 112 birimlerinde nöbet tutabilmelerine ilişkin kanuni düzenleme yapılmıştır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile de nöbet uygulamasının usul ve esasları belirlenmiş, hastane ve 112 birimlerinde tutulacak acil nöbetleri ile adli tabiplik hizmetlerine ilişkin nöbetler düzenlenmiştir.

Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere nöbete ilişkin uygulamalar mezkür Yönergeye göre değil, daha sonra yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönerge hükümleri ile ilgili verilen kararlar, aile hekimlerinin nöbetleri konusunda daha sonraki dönemde Kanuni düzenleme yapılmış olduğu için nöbetle ilgili uygulamaları değiştirecek nitelikte değildir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts