YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMLARI AÇILIYOR

admin avatarı

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi alabilmek için yapılacak olan başvurularda Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartlarına göre değerlendirme yapılacak.

Buna göre yapılması gerekenler;

1.Bakanlıkça Yetkilendirilmiş ve Tescil edilmiş 3. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesine sahip en az 30 yoğun bakım yatağı olmalıdır.

2.Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartlarının 7. Maddesine göre eğitim müfredatında yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak yazılı hale getirilmesi,

3.Programda yer alan konuların kimler tarafından anlatılacağının bildirilmesi,

4.Program sorumlusu belirlenecek bir kişinin isminin, diploma ve sertifikasının fotokopisinin gönderilmesi,

5.Teorik Eğitim Eğiticilerinin en az üç yıl, Uygulama Eğitimi Eğiticilerinin (Klinik Hemşire) en az bir yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış olduğunun belgelenmesi,

6.Söz konusu standartların 9. Maddesi gereği istenen tüm belgelerin (eğitimcilerin özgeçmişlerine ekli lisans diploma fotokopileri ve konuyla ilgili sertifikalarının fotokopileri gibi) gönderilmesi,

7.Hemşireler öncelikli olmak üzere hemşire dışında gerektiği durumlarda diğer sağlık profesyonellerinin de eğitimci olarak programa eklenebileceği göz önünde bulundurulması gerektiği.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts