YABANCI DİL TAZMİNATI

admin avatarı

Yabancı dil tazminatında güncel bilgiler ve 2018 yılı miktarları şöyle:

Yabancı Dil Tazminatı Hangi Kamu Personeline Ödenmektedir?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personele (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) ödenmektedir.

Yabancı Dil Tazminatı Hangi Mevzuata Göre Ödenmektedir?

Yabancı dil tazminatı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi uyarınca ödenmektedir. Yabancı dil tazminatı miktarları ise 11/4/1997 tarihli Başbakan Onayı ile belirlenmektedir.

Hangi Diller İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan ve 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle birlikte; Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca olmak üzere toplam 25 dil için yabancı dil tazminatı ödenebilmektedir.

 

Yabancı Dil Tazminatının Ödenmesinde Herhangi Bir Ayrım Yapılmakta Mıdır?

Tazminatın ödenmesinde, yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personel ve yararlanılmayan personel şeklinde ikili bir ayrım yapılmaktadır.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı Dil Tazminatı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele, bildiği her bir dil için seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde (96-100) başarılı olan personele 1200 gösterge, (90-95) başarılı olan personele 900 gösterge, (B) düzeyi (80-89) için 600 gösterge, (C) düzeyi (70-79) için 300 göstergenin aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda olarak yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Kurumlarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personele ise, bildiği her bir dil için seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde (96-100) başarılı olan personele 750 gösterge, (90-95) başarılı olan personele 750 gösterge, (B) düzeyi (80-89) için 500 gösterge, (C) düzeyi (70-79) için 250 göstergenin aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda olarak yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

Kapsamdaki Personele 2018 Yılında Ödenen Yabancı Dil Tazminatının Miktarı Ne Kadardır?

  (A) DÜZEYİ (B) DÜZEYİ (C) DÜZEYİ
96 – 100 PUAN 90 – 95 PUAN
1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 129,27 TL 96,96 TL 64,64 TL 32,32 TL
2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 80,79 TL 80,79 TL 53,87 TL 26,93 TL

Yabancı Dil Tazminatının Ödenmesinde Hangi Sınavlar Geçerlidir?

Tazminatın ödenmesinde sadece YDS ve KPDS puanları dikkate alınmaktadır.

Yabancı Dil Tazminatına Esas Sınavların Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yabancı dil tazminatına esas sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Mümkün Müdür?

Yukarıda saydığımız 25 yabancı dil kapsamında A, B veya C düzeyinde YDS veya KPDS puanı olan kamu görevlilerine bildikleri her bir dil için yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir