Hasta Sağlığı İle Mücadelede Yeni Strateji Geliştirildi

admin avatarı

Halkın sağlığıyla oynayan sahte ilaçla mücadelede yeni stratejileri devreye sokma kararı alan Sağlık Bakanlığı, sahte ilaçlara ilişkin oluşturulacak linkten güncel bilgileri halka ulaştıracak, şüphe durumunda hazırlanacak bir format doğrultusunda direkt başvuru yapılmasını sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan 2014 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun temmuz-aralık döneminde yürütülecek faaliyetler arasında birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Rapora göre bu dönemde İlaç Takip Sistemi’nin geliştirilmesi, sahte ilaçla mücadele, tıbbi cihaz ve kozmetik alanda yapılacak düzenlemeler şöyle:

-Ürün Takip Sistemi (ÜTS) projesi kapsamında oluşturulan alt çalışma gruplarıyla proje takvimindeki modül ve yazılım çalışmalarına devam edilecek, eylülde kamu kurumları, sektör temsilcileri gibi tüm paydaşlarla geniş kapsamlı çalıştay düzenlenecek.

-Klinik Araştırmalara İlişkin Veri Tabanı oluşturulacak.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma çerçevesinde ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin yasal tedarikleri ve kaçak/sahte ilaçların ülkeye giriş ve çıkışlarının önlenmesi amacıyla gümrük müdürlüklerine eğitimlere devam edilecek.

-AB ülkelerinin sağlık otoritelerinin sitesinde yer aldığı gibi, sahte ilaçlara ilişkin bir link oluşturularak bu linkten güncel bilgiler halka ulaştırılacak, şüphe durumunda hazırlanacak bir format doğrultusunda direkt olarak Kuruma başvuru yapılması sağlanacak.

-Kaçak veya sahte ürünlerin yasal tedarik zincirine girmesinin engellenebilmesi amacıyla gerek ulusal gerekse uluslararası taraflarca ortak projeler doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

-Kaçak veya sahte ürünlerle ilgili halkın bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotları hazırlanacak.

-İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu yayınlanacak.

-Kozmetik sektörü ve paydaş kurumlara eğitim düzenlenerek kişisel temizlik ve bakım ürünleri olan kozmetik ürünlerin mevzuata uygun üretimi ve satılması, yerli sanayinin gelişmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi konularındaki çalışmalar sürecek.

-Hızla büyüyen ve gelişen global kozmetik pazarının takibi ve doğal-organik kozmetik pazarının yeşil kimyasallar, sürdürülebilirlik, nanoteknoloji gibi alanlarda ülkeye kazandırılabilecek artılar tespit edilecek.

-Eczacı ve serbest eczane kayıtlarının da tutulduğu bir veri tabanı kullanıma açılacak.

-Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğü’ne uyum amacıyla “Kozmetik Kanunu Taslağı, Kozmetik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Kozmetik İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu Taslağı, Kozmetik Ürünlerde Yapılan Etkinlik Testlerine İlişkin Kılavuz Taslağı ve Kozmetik Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” hazırlama çalışmaları sürecek.

-Tıbbi cihazların satış sonrası hizmetlerine ve garanti hükümlerine dair mevzuat tamamlanacak.

-Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik güncelleme ve karşılaştırma tabloları çalışmaları sürecek.

-Türk Eczacıları Birliği ile yeni yönetmelik hakkında ve muvazaa ile mücadelede konularında eczacı odalarıyla çalıştay düzenlenecek.

-İlaç Kısa Vadeli Eylem Planı hazırlanacak.

-Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) kampanyası ile ilgili çalışmalar devam edecek.

-Psikiyatri alanında uzman Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri ve akademisyenlerin katılımıyla psikiyatri ilaçlarının akılcı kullanımının değerlendirilmesi amacıyla “Psikiyatri Çalıştayı” düzenlenecek.

-Reçete Bilgi Sistemi (RBS) verileri esas alınarak 81 ile ait “2013 Yılı Antibiyotik Reçeteleme Raporu” hazırlanacak.

-“Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanlarına İzin Verilmesi Hakkında Başvuru Kılavuzu”nun duyurusu yapılacak. Ayrıca “Sağlık Beyanlı Ürünlerin Değerlendirilmesi” amacıyla komisyon oluşturulacak ve başvurusu yapılan dosyaların kabulüne başlanacak.

-“Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtım ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu, “Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu” ve “Ürün Tanıtım Elemanlarının Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar ile Uygulama Takvimi Kılavuzu” güncellenecek.

-“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Kullanımına Yönelik Hasta Destek Programları Hakkında Yönetmelik” hazırlanacak.

-İlaç Takip Sistemi (İTS) Karar Destek Sistemi oluşturulacak.

-İlaç Takip Sistemi ve güvenli ilaca erişim konularında farkındalığı artırmak ve ilaç tedarik zincirinin güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecek.

-Mobil İlaç Sorgulama uygulamasının ve İTS portalının geliştirilmesi ve içeriklerin zenginleştirilmesine devam edilecek.

-Cilt bakım ve bebek ürünlerine yönelik sektörel piyasa gözetim denetim planlanması yapılacak.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts