Bask Yönetim Kurulu Çalışma Bakanı Dinçer’i Ziyaret Etti

admin avatarı

Konfederasyonumuz Genel Resul AKAY başkanlığındaki Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet BAYRAKTAR, Bağımsız Yapı-İmar Sen Genel Başkanı Bayram ZENGİN, Bağımsız Eğitimciler Sendikalsı Genel Başkanı Gürkan AVCI, Bağımsız Büro-Sen Genel Başkanı Remzi KIZILKAYA, Bağımsız Enerji-Sen Genel Başkanı Hanife EKİNCİ, BATOÇ-SEN Genel Başkanı Süreyya SELEK ve BATOÇ-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ŞAŞMAZ ile Üzeyir ERDOĞAN’dan oluşan BASK Heyeti 21 Mayıs 2009 Perşembe günü  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’i ziyaret ederek kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve sendikal taleplerini ilettiler.

            Görüşmede ekonomik krizden çıkış yolları da Bakan DİNÇER’e anlatıldı.
            Genel Başkanımız AKAY ziyarette; Küresel krizin de tetiklemesiyle had safhaya ulaşan ekonomik krizin pek çok parametreyi bozduğunu, işsizlik rakamlarının yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü, ihracat rakamlarının azaldığını GSMH’nın daraldığını, üretim ve kapasite kullanım oranının düştüğünü belirterek, finans kriziyle başlayan ekonomik krizin üretim ve tüketim krizine dönüşmesi nedeniyle gerek reel sektörün desteklenmesi ve teşvik edilmesi, gerekse reel sektörün üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin satın alacak olan tüketicinin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Genel Başkanımız Resul AKAY “Reel sektörün vergi, sosyal güvenlik ve diğer girdi maliyetlerinin düşürülmesi, memur, işçi, emekli, asgari ücretli gibi dar ve sabit gelirli kesimin ise satın alma gücünün yükseltilmesi şarttır” dedi.
AKAY; krize karşı alınacak önlemlerin parasal kaynağını da şöyle açıkladı.
”Krizi en az hasarla atlatabilmek için borçlanmaktan başka çare bulunmamaktadır. Küresel kriz nedeniyle dış ülkelerden borçlanmak mümkün değildir. Bu nedenle iç borçlanma yoluyla kaynak temin etmek mümkündür. Nitekim Hükümet 2009 yılı bütçe hedeflerini belirlerken bütçe açığını 10 Milyar Lira olarak hedeflemiş, ancak bütçe hedefleri revize edilerek açık 50 Milyar liraya yükseltilmiştir. 50 Milyar liralık bütçe açığının finansmanı iç borçlanma yoluyla karşılanacaktır. Bu açığında finansmanı iç borçlanma yoluyla karşılanacaktır. iç borçlanma miktarı arttırılarak reel sektörün teşviki ile talebin canlandırılmasına kaynak bulunmalıdır. Bu nedenle 1 Temmuz 2009 yılı münasebetiyle memur, emekli, asgari ücretli ve işçi ücretlerine ilave artış yapılmalıdır.
 
            Genel Başkanımız Resul AKAY, sendikal haklar ile ilgili de şunları söyledi.
            4688 sayılı Sendika Kanunu toplu görüşme masasına oturan sendikaların ehil olmaması, ahenkli bir çalışma yapamamaları, diyalog ve uzlaşı kültürünü içselleştirememeleri, ve toplu görüşme masasına giderken aralarında mutabakat sağlayamamaları yüzünden kamu görevlileri ve kamuoyu nezdinde hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Hükümetin de sendikalar arasındaki uyumsuzluktan yararlanması doğru olmamıştır. Bu nedenle mevcut kanun grev ve toplu sözleşme hakkı da ilave edilerek ıslah edilmelidir. 15 yıl boyunca bütün partilerin ısrarla savunduğu grev ve toplu sözleşme hakkını öngören anayasa değişiklikleri biran önce yapılmalıdır dedi
          Siyasi partilerin muhalefetteyken grev ve toplu sözleşme hakkını desteklediklerini ancak, iktidara geldiklerinde işçi-memur ayrımı yapılamadığı için grev ve toplu sözleşme hakkına sıcak bakmadıklarına işaret eden Genel Başkanımız Resul AKAY, memur sendikaları işçi-memur ayrımı ile ilgili pozisyonlarını gözden geçirmelidir. Bahçıvanın, aşçının, şoförün ve benzeri kadrolarda görev yapan personelin memur statüsünden çıkarılmasına direnç göstermemeleri gerektiğini ifade etti.
Genel Başkanımız Resul AKAY personel reformunun ana unsurları hakkında Bakan DİNÇER’i bilgilendiren Genel Başkanımız Resul AKAY; sosyal diyalog süreçlerine dikkat çekerek şunları söyledi. “Ekonomik Sosyal Konseyin yapısı yedi yıldır değiştirilmemiştir. Hükümet ağırlıklıdır, sosyal tarafların temsilinde haksızlık söz konusudur. Bu nedenle işyeri, hizmet kolu, sektör ve ülke genelindeki sosyal diyalog süreçlerinin gözden geçirilmesi, yönetişim anlayışının iktidar anlayışına egemen olması sağlanmalıdır” dedi.
BASK Heyetinin kendisini ziyaretinden  duyduğu memnuniyeti belirten Bakan DİNÇER “Kamuda yönetişim anlayışının öne çıkartılmasına vurgu yaparak sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözüme kavuşturmanın öncelikleri arasında olduğunu, sorunları iyi niyet çerçevesinde  birlikte aşmak istediklerini, bu ümidinin bu görüşmede daha da kuvvetlendiğini belirtti.
Bakan DİNÇER kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal sorunlarını yakından takip ettiğini, kamu personel reformunu hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcadığını, ancak buna imkan bulunamadığını belirtti. Krizden çıkış yolunun reel sektörü güçlendirmek ve talebi canlandırmak olduğuna dair görüşünüze iştirak etmekle birlikte, ekonomik dengelerin bozulmaması için hassas davranıldığını sözlerine ekledi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts