ZORUNLU NÖBETE, DAYATMALARA KARŞI 3 GÜN İŞ BIRAKIYORUZ

admin avatarı

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan on binlerce sağlık çalışanı 3 gün süresince iş bırakacak. Aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarını 20-21-22 mayıs tarihlerinde eylemde olacak. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, birinci basamak sağlık çalışanlarını cumartesi günleri fazla çalışmaya zorlayan yasal düzenleme ile bu durumu protesto ederek cumartesileri iş bırakan sağlık çalışanları için uygulanan ceza puanını artıran yönetmelik geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan on binlerce çalışan 20-21-22 mayıs tarihlerinde iş bırakacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Aile Sağlığı Merkezi’ndeki sağlık çalışanlarının hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak cumartesi günleri de nöbet adı altında 8 saat fazla çalıştırıldıklarını belirterek, “Toplum sağlığı merkezlerinde çalışanlara ise cumartesi günleri ASM’ler zorla denetletilerek, iş yükleri artırılmaktadır. ASM’de görev yapan sağlık çalışanları ise bakanlığın nöbet kararının ardından haklarını müdafaa etmek için cumartesi günleri boykot yaparak 5 aydır örnek bir hak arayışı sergilemektedirler” dedi.

CEZA PUANLARI 4 KAT ARTIRILDI

Bayraktar, yine Sağlık Bakanlığı’nın 16 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile de hakkını arayan sağlık çalışanlarını yıldırmaya çalıştığını belirterek, “Bu yönetmelik değişikliğiyle cumartesi günleri göreve gitmeyen sağlık çalışanlarına verilen ceza puanları 4 kat artırılmış, hakkını arayan çalışanları anında işten atma tehdidi hayata geçirilmiştir. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu açıkça sağlık çalışanlarına karşı yapılan bir şantajdır. Bu nedenle birinci basamak sağlık çalışanları, cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesi için üç gün süreyle iş bırakacak” dedi.

İŞ BIRAKARAK YAPILACAK EYLEMLERE DESTEK VERECEĞİZ

Bayraktar, sendika olarak kendilerinin de örgütlü oldukları merkezlerde tüm üyeleriyle birlikte iş bırakarak, ülke çapında yapılacak eylemlere destek vereceklerini açıklayarak, “İnsanların nöbete zorlanması ve son olarak bu baskıcı tutuma karşı onurlu bir karşı duruş sergileyen sağlık çalışanlarına karşı cezayı artırmayı öngören yönetmelik yayınlanması bir kez daha göstermiştir ki hak aramak bu ülkede başlıca cezalandırma sebebidir. Ancak bizler buna izin vermeyeceğiz. Nasıl ki uygulanan ağır çalışma koşulları ve baskıcı tutum karşısında, çalışanların aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışmaya dayanacak hali kalmadıysa, aynı şekilde sağlıkçılara bu zulmü reva görenlerin de koltuklarının baki olmadığını kanıtlamak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts