YÖK’TEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇIKLAMASI

admin avatarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile üniversite hastanelerinde de Sağlık Bakanlığında yapılan aynı iyileştirmelerin hayata geçirildiğini belirterek “Bugünkü düzenleme ile sağlanan en önemli iyileştirme, taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Hocalarımıza eskiye nispetle teşvik hariç 6 kat iyileştirmeden söz edebiliriz” dedi.

Özvar, YÖK’te basın mensuplarına Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’de 208 üniversite içinde 42 üniversitenin kendi tıp fakültesi ve hastanesinde, 38 üniversitenin ise Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlık hizmeti ve eğitimi sunduğunu dile getiren Özvar, toplamda bu kapsamda 80 üniversite bulunduğunu söyledi.

Üniversitelerde çalışan sağlık hizmeti sunan personelin dışında profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak toplam 25 bin 143 öğretim elemanının görev yaptığını belirten Özvar, böylece üniversitelerin sağlık hizmeti sunmak için önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı.

YÖK Başkanı Özvar şöyle devam etti:

“Yayımlanan düzenlemeyle birlikte hocalarımızın ve diğer personelimizin özlük haklarında ciddi bir iyileştirme sağlanmıştır. Üniversite hastanelerimizde de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğu gibi ek ödeme; sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak yapmış olduğumuz yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığında yapılan iyileştirmenin tam bir eş değerlilik karşılığı sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığında yapılan iyileştirmeler ne ise üniversitelerde de aynı iyileştirmeler hayata geçirilmiştir. Sabit ek ödeme son üç aydır olduğu gibi merkezi bütçeden ödenecektir. Sabit ek ödeme artık toplam ek ödeme tutarından mahsup edilmeyecek, böylece sağlık çalışanlarının ek ödemesinde iyileşme yaşanacaktır.”

– En önemli iyileştirme taban ödeme

Sabit ek ödeme yükünün 15 Temmuz 2022’den itibaren döner sermaye işletme müdürlüklerinden merkezi bütçeye aktarılarak döner sermaye işletme müdürlüklerinin rahatlamasının sağlandığına işaret eden Özvar, “Bugünkü düzenleme ile sağlanan en önemli iyileştirme, taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Bu ödeme, personelin ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla her ay yapılacak ve çalışanın mesleki faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Sabit ek ödeme ve taban ödemeye ek olarak, teşvik ek ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği göz önüne alınarak çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılacaktır. Teşvik ek ödeme de sabit ek ödeme ve taban ödeme gibi sağlık çalışanlarını kapsayacaktır.” ifadesini kullandı.

Ek ödemenin kesilmeyeceği durumlara ilişkin açıklamasında ise Özvar şöyle bilgi paylaştı:

“Yeni düzenleme ile resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilecek. Bu sayede çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgından kaynaklı hastalık, kaza, yaralanma veya saldırı gibi nedenlerden dolayı çalışamadıkları günler için ek ödemeleri kesilmeyecektir.”

– Profesör maaşlarında teşvik hariç 10 bin liranın üzerinde iyileştirme sağlanacak

YÖK Başkanı Özvar, yeni düzenleme ile üniversitelerdeki sağlık personelinin ilave kazanımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Üniversitedeki gelire katkısı olan bir profesörün sabit ek ödeme olarak 2 bin 640 lira aldığını ifade eden Özvar, “Yeni yönetmelik değişikliği ile beraber profesör hocamız 10 bin 302 lira alacaktır. Teşvik hariç yeni düzenleme ile bir profesörümüzün eline geçecek rakam 12 bin 944 lira olacaktır. Burada yeni düzenlemeyle beraber hocalarımız için eskiye nispetle teşvik hariç 6 kat iyileştirmeden söz edebiliriz. Teşvik aldığı takdirde bu rakam daha da yükselecek.” dedi.

Araştırma görevlilerinin de sabit ek ödeme olarak 2 bin 906 lira aldığını dile getiren Özvar, “Şimdi taban ödeme olarak kendilerine 7 bin 842 lira ödenecek. Yeni yönetmelikle birlikte araştırma görevlilerimiz teşvik hariç 10 bin 748 lira almış olacaklar. Doktor öğretim üyesinin ise sabit ek ödemesi 2 bin 528 liraydı, yeni düzenleme ile kendisine 10 bin 302 lira ödenecek. Böylece eline bu düzenleme ile beraber 12 bin 831 lira geçmiş olacak, teşvik hariç.” diye konuştu.

– Temel bilim hocaları da yararlanacak

Özvar, “Yönetmelik değişikliği ile birlikte üniversite hastanelerinde daha önce döner sermayeden istifade eden ve sağlık eğitimi ve hizmetine katılan temel bilim hocaları da istifade edecekler.” ifadesini kullandı.

Bir aydır yoğun bir mesai ile hazırladıkları yeni değişikliğin üniversitelerdeki sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Özvar, düzenlemeyi sabırla bekleyen üniversitedeki sağlık personeline de selamlarını iletti.

Düzenlemeyi yaparken tıp fakültesi ve hastanesi olan bütün üniversitelerle istişare edildiğini aktaran Özvar, “Onlardan alınan görüşler, öneriler, teklifler değerlendirilerek YÖK’te olgunlaştırılmış ve bu teklif bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.” diye konuştu.

Kadro unvanına göre sabit ve taban ödeme tutarı şöyle:

Kadro Unvanı

Net TL

 

Sabit Ek Ödeme

Taban Ödeme

Teşvik

Teşvik Hariç

Toplam Tutar

Profesör (Gelire katkısı olan)

2.641,95

10.302,67

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

12.944,62

Profesör (Gelire katkısı olmayan)

2.641,95

9.157,92

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

11.799,87

Doçent (Gelire katkısı olan)

2.151,22

10.302,67

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

12.453,89

Doçent (Gelire katkısı olmayan)

2.151,22

9.157,92

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

11.309,14

Doktor Öğretim Üyesi (Gelire katkısı olan)

2.528,71

10.302,67

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

12.831,38

Doktor Öğretim Üyesi (Gelire katkısı olmayan)

2.528,71

9.157,92

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

11.686,63

Öğretim Görevlisi (Tıpta Uzmanlığı olan)

2.490,98

10.302,67

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

12.793,65

Yan Dal Araştırma Görevlisi

2.906,14

10.302,67

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

13.208,81

Araştırma Görevlisi

2.906,14

7.842,81

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

10.748,95

Hemşire

4.340,35

732,63

Kurumdan kuruma göre değişmektedir

5.072,98

 

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir