TUS’ta Yabancı Dil Düzenlemesi Yapıldı

admin avatarı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavında yapılan düzenlemeyle adayların en fazla zorlandığı yabancı dil sınavını yapacak kurumla ilgili değişikliğe gidildi.
Yabancı dil yeterliliği için Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan alma ya da ÖSYM tarafından bu puana denk uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı aranacak.
Sağlık Bakanlığının ”Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.
Buna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yılda en az iki defa, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılacak.
TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilecek. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranacak. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak gerekecek. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklı olacak.


YABANCI DİL SINAVINA DÜZENLEME

Yabancı dil sınavıyla ilgili de yönetmelikte düzenleme yapıldı.
Buna göre yabancı dil sınavı ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek ancak Bakanlık uygun görürse bu sınavı kendisi yapabilecek ya da başka bir kuruma da yaptırabilecek.
Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekecek.
Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.
Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlık, Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşünü alarak kontenjanları kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirecek. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilecek.

UZMANLIK EĞİTİMİNİN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verip, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenleyecek. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılacak.
UETS, ”Çekirdek eğitim müfredatı, genişletilmiş eğitim müfredatı, uzmanlık eğitimi karnesi, program yöneticisi kanaati, tez çalışmasının takibi, uzmanlık öğrencisi kanaati, uzmanlık eğitimi süre takibi, denetim formu, uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi”nden oluşacak.
Yönetmelikte ayrıca uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme, uzmanlık ana ve yan dallarıyla eğitim süreleri ve rotasyonlar, uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili, yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri, uzmanlık belgesi almış ve almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler, Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi, uzmanlık yetkisinin kullanılması gibi konular da yeniden düzenlendi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle yan dal uzmanlığı eğitiminde tez şartı da kaldırıldı.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts