TÜRKİYE’DE ÇALIŞACAK YABANCI DOKTORLAR HAKKINDA DÜZENLEME

admin avatarı

Türkiye’de mesleklerini icra edemeyen yabancı sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığınca değerlendirilerek yeterli kabul edilmeleri halinde, belirlenecek sağlık kuruluşlarında görev yapabilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik, diş hekimi, eczacı, hasta bakıcılar hariç, özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsıyor. Daha önceki mevzuatta yer alan “ebe” ibaresi de yönetmelikten çıkarılarak yabancı ebelerin de Türkiye’de görev yapabilmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’de çalışmalarına izin verilecek Suriyeli sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığınca verilecek ön izin belgesine ilişkin mevcut maddede değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik çerçevesinde, Türkiye’de mesleklerini icra edemeyen yabancı sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığınca değerlendirilerek, yeterli kabul edilmeleri halinde belirlenecek sağlık kuruluşlarında görev yapabilecek. (AA)

 

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN’İN GÖRÜŞÜ:

Daha önce de pek çok platformda ifade ettiğimiz gibi ülkede atanamayan ve iş bekleyen onca sağlıkcı varken yurtdışından sağlık personeli ithal edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Hele ki bu düzenlemeye şimdi de ebelerin eklenmesi sağlık alanındaki iş barışını daha da bozmaya adaydır. Talebimiz bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi ve ülkede iş bekleyen gençlerimize iş imkanı sunulması ve bunun için eğitim faaliyetlerine daha da ağırlık verilmesidir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts