TKHK’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Çalışanların Ek Ödemelerinde Değişiklik

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlık sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görevlendirilen personele, görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılacak. Bu ek ödemelerde uzman tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınacak.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplama usul ve esasları ile ilgili 5. maddede değişikliğe gidildi. Buna göre 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun “personele ilişkin hükümlerin” yer aldığı 4. maddesi ile 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasına göre görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılacak. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde uzman tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınacak.

DİĞER PERSONELE KADROSUNUN BULUNDUĞU SAĞLIK TESİSİNİN PUAN ORTALAMASINA GÖRE EK ÖDEME YAPILACAK

Diğer personele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacak. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman diş tabiplerinde yüzde 50, tabip ve diş tabiplerinde yüzde 70, diğer personelde ise yüzde 40 oranında arttırılacak.

Yönetmelik ile “Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun A bölümünün 2 numaralı satırı yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu hüküm, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu’nun 4. maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfı personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme yapılmasını gerektiriyordu.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir