TİTCK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

admin avatarı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda (TİTCK) görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

”Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre görevde yükselmeye tabi kadrolar ”yönetim hizmetleri grubundan şef, hukuk hizmetleri grubundan hukuk müşaviri, araştırma, planlama hizmetleri grubundan uzman, eğitim uzmanı, bilgi işlem hizmetleri grubundan çözümleyici, idari hizmetler grubundan ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför ve destek hizmetleri grubundan teknisyen yardımcısı, hizmetli” olarak belirlendi.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar ise, ”avukat, mühendis, veteriner hekim, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tercüman, mütercim, tekniker, programcı, tıbbi teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, teknisyen” şeklinde tespit edildi.

Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, ”memur olmak, görevde yükselme sınavında başarılı olmak, ilan edilen kadro için alt görev süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Kurumda en az 1 yıl çalışmış olma” şartları gerekecek.

Yönetmelikte görevde yükselme suretiyle belirtilen kadrolarda aranacak özel şartlar ile unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirlendi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılacak. Yazılı sınavlarda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları ile görev grupları arasında geçişlere ilişkin esasların da yer aldığı yönetmeliğe göre 18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam edecek.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir