SINAV DUYURU

admin avatarı

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Sınavlarının İkincisi Yapılacaktır.

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 12 nci Maddesi:

Geçici Madde 12-(Ek: 19/11/2014-6569/21 md.)

25/11/2012 tarihinden önce en az üç yılı eğitim kurumlarında olmak üzere toplam beş yıl süreyle yoğun bakım ünitelerinde çalışmış bulunan yoğun bakım uzmanlık yan dalının bağlı olduğu ana dal uzmanları ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil ünitelerinde çalışmış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili yan dal uzmanlık belgesini almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilirler. Başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. Bu şekilde uzmanlık belgesi alanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olurlar.” Hükümleri çerçevesinde; Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil yan dallarında ikinci yeterlik sınavları yapılacaktır.

Yapılacak olan sınavlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

1.   Yoğun Bakım için: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, İç Hastalıkları; Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil için: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları sınava başvurabilecektir.

2.   Sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olup uzmanlık belgesi alanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olacaklardır.

3.   Sınavlara Başvuru:

a)Sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

b) Sınava en son başvuru tarih19.11.2015 tarihi mesai saati bitimidir.

4.  

a) Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine yapılacaktır.

b) Başvurular; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı; Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok Kat: 3, No:23,  06434 Sıhhiye / ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (ilgili sınav için 19.11.2015 tarihi mesai bitiminden sonra) Bakanlık Genel Evrak kaydına intikal eden başvurular dikkate alınmayacaktır.  

5.  Başvurusu Bakanlığımız tarafından kabul edilen adayların sınava giriş ücretini nasıl yatıracakları, sınava giriş belgelerini nasıl alacakları ve sınav yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesi (www.saglik.gov.tr) ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurular başlığında ilan edilecektir.

6.  Sınava başvuracak olanlarda aranacak diğer şartlar şunlardır:

a.         Yoğun Bakım için:

                            i.      Beş yıl süreyle yoğun bakım ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,

                          ii.      Yoğun bakımda çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir yoğun bakımda olduğunu belgelemek,

                        iii.      I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,

                        iv.      Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

b.        Çocuk Yoğun Bakımı için:

                            i.      Beş yıl süreyle çocuk yoğun bakımı ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,

                          ii.      Çocuk yoğun bakımı ünitelerinde çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir ünitede olduğunu belgelemek,

                        iii.      I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,

                        iv.      Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

c.         Çocuk Acil için:

                            i.      Beş yıl süreyle çocuk acil ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,

                          ii.      Çocuk acil ünitelerinde çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir ünitede olduğunu belgelemek,

                        iii.      I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,

                        iv.      Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

7.  Başvuru dilekçesinde ve ekinde bulunması gereken hususlar:

a.      Başvuru Dilekçesi. Dilekçeyi indirmek için tıklayınız.

b.      Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

c.       Uzmanlık belgesinin önlü arkalı fotokopisi

d.      Yukarıdaki 6’ncı maddede tarif edilen belge veya belgeler (Her bir belge ilgili kurum yönetimince onaylanacaktır. Bu belgelerle ilgili tereddüt hâsıl olursa belgelerin kurum kayıtları ile doğrulanması istenecektir.)

8. 22 Ağustos 2015 tarihinde birincisi yapılan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Uzmanlık Sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar yeni bir başvuruya gerek kalmaksızın ikinci sınava girebileceklerdir.

  

Bilgi İçin; 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tel: 0.312.5851583

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts