SAĞLIKÇIYA ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı, hasta ve hasta yakınlarının sözel ve fiziksel şiddetine maruz kalan sağlık personeline hukuki destekle yardımcı olacak. Bakanlık, hastane dışında gerçekleşen sağlıkta şiddet için de hukuki yardım sağlayacak.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyebilmek amacıyla bir süre önce çıkarılan “Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması”na ilişkin genelge güncellendi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yayınladığı genelgeyle hukuki yardım konusunda yaşanması muhtemel tereddütleri giderdi.

ÖZEL HASTANEYE DE HUKUKİ DESTEK

Buna göre kamu veya özel bütün sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçların tamamını Bakanlığın 7/24 çalışacak olan Alo 113 Beyaz Kod sistemine bildirilecek. Sağlık personeline hukuki yardım talepleri ise suç, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenmişse karşılanabilecek. Hizmet sunumu veya göreviyle ilgili olmak şartıyla görev mahalli veya çalışma saati dışında gerçekleşen suçlar için de hukuki yardım verilecek. Suçun mağduru olan personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına, hukuki yardım isteyip istemediği sorulacak. Talep etmeleri halinde hukuki yardım yapılacak. Hukuki yardımda bulunulan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir masraf ve ücret talep edilmeyecek.

ŞAHSİ MESELELERE KARIŞILMAYACAK

Hukuki yardımdan kimlerin yararlanabileceğini de belirten Bakan Müezzinoğlu, hekim, hemşire, aile hekimi, sözleşmeli personel ve üniversite personeline hukuki yardım yapılacağını duyurdu. Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılanlar, stajyerler ve intörnler (tıp fakülteleri son sınıf öğrencileri) kamsam dışı tutuldu. Personelin hizmet verdiği sırada yaşanmış olsa dahi, kişisel meselelerden kaynaklanan ve hizmetle ilişkisi kurulamayan olaylara müdahil olmayacak olan Bakanlık, hukuki yardım talebinde bulunmakla birlikte gerçekleşen olaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermeyerek dava takibini imkânsız kılanlara hukuki yardımda bulunulmayacak. Ayrıca şikâyetini geri çeken personelin devam eden kamu davası da takip edilmeyecek. (Sabah Gazetesi)

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN’İN KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ:

21. yüzyılda hala bu tür olayları konuşuyor olmak ve “Artık bize şiddet uygulamayın” demekten bizler ne kadar utanç duyuyorsak (ki bu utancı duyması gerekenler sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan hadsizlerdir) bu konunun çözümünde atılan her adımı da o kadar önemsiyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet olayı artık toplumumuzun yüz karası unsurları biri haline gelmiştir. Bu nedenle bu tarz şiddet olaylarında şiddet uygulayan şahısların verilebilecek en yüksek ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir