SAĞLIKÇININ NÖBET ÜCRETİNE YÜZDE 50 ZAM

admin avatarı

Sağlık personelinin nöbet ücretleri 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinde düzenlenmiştir.

Ek 33. maddede yer alan düzenlemeye göre,

1- Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmektedir.

2- İzin suretiyle karşılanamayanher bir nöbet saati için(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

3- Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler içinyüzde ellioranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

5- Nöbet ücreti, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

6- İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

  Eski Gösterge Yeni Gösterge Her bir nöbet saati için artış miktarı Aylık en çok miktarlar (130 saat üzerinden)
a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip 100 150 7,93 TL’den 11,90’a yükseldi. 1.547 TL
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 90 135 7,14 TL’den 10,71’e yükseldi. 1.392 TL
c) Diş tabibi ve eczacılar 80 120 6,35 TL’den 9,52’ye yükseldi. 1.237 TL
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 90 4,76 TL’den 7,14’e yükseldi. 928 TL
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50 75 3,97 TL’den 5,95’e yükseldi. 773 TL
e) Diğer personel 35 55 2,78 TL’den 4,36’ya yükseldi. 567 TL

Bu düzenleme,6639 sayılı Kanunun,15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts