SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 6’SI KORONA’DAN KORKARKEN, YÜZDE 35’İ GEÇİNEMEMEKTEN KORKUYOR

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen’in Türkiye genelinde 520 sağlık çalışanının katılımı ile yaptığı anket, sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Doktor, ebe, hemşire, hizmetli, sağlık teknikeri ve memurların katılımı ile internet ortamında yapılan ankette “Görevinizi yerine getirirken duyduğunuz en büyük endişe nedir?” sorusuna verilen yanıtlar sağlık çalışanlarının gerçek sorunlarını gözler önüne serdi. Bu soruya katılımcıların yüzde 35’i ‘ekonomik olarak geçinememek’ yanıtını verirken yüzde 20’şer oranlarla ‘baskı, sürgün ve soruşturmaya maruz kalmak’ ve ‘amirlerle sorun yaşamak” seçenekleri işaretlendi. Katılımcıların yüzde 16’sı ise “çocuklarına gelecek sunamamak’tan endişelendiklerini belirtirken, Kovid-19’la etkin mücadele edilen bu pandemi döneminde dahi ‘bulaşıcı hastalık kapmak” seçeneğini işaretleyen katılımcıların oranı yüzde 6 oldu. Sağlık çalışanlarının hiçbiri “işimi kaybetmek” seçeneğini ise işaretlemedi.

SAĞLIKÇILAR YÜZDE 58’İ ÇALIŞTIKLARI KURUMDAN MEMNUN DEĞİL

Ayrıca sağlıkçılara yöneltilen “Kurumunuzdaki hangi hizmetlerden memnun değilsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 58’i hiçbir hizmetten memnun olmadığı yanıtını verirken, yüzde 10’u yemekten, yüzde 8’i ise dinlenme odalarından şikayet etti. Tüm hizmetlerden memnun olduğunu belirten sağlık çalışanlarının oranı ise yüzde 14’te kaldı.

ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM VAR

“Kurumunuzda amirlerin çalışanlara bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ise katılımcıların yarısı çalışanlar arasında ayrım yapıldığı yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 14’ü ise mobing uygulandığını belirtirken, yüzde 19’u keyfiyete göre yönetim sergilediklerini ifade etti. Katılımcıların yüzde 10’u ise kurum yöneticilerinin “adil” olduklarını belirtti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 71’İ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Katılımcılara çalıştıkları esnada sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine ise katılımcıların yüzde 71’i şiddet vakası yaşadıklarını belirtirken, geri kalanı ise yaşamadıklarını ifade etti.

SAĞLIKÇILAR TATİL YAPAMIYOR

Katılımcılara yöneltilen “Her yıl ya da son 3 yılda tatil yapabildiniz mi” sorusuna ise katılımcıların yüzde 61’i hayır yanıtını verirken, yüzde 22’si evet yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 17’si ise hiç tatile gitmediklerini belirtti.

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN BAŞKANI BAYRAKTAR: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TEK DERDİ GEÇİM

Anketin sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Türkiye ile birlikte tüm dünyanın salgın hastalıklarla mücadele ettiği bu dönemde bile sağlıkçıların geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, “Sağlıkçılar bulaşıcı hastalıklardan değil, evlatlarına iyi bir eğitim hayatı sunamamaktan, evlerinin geçimlerini sağlayamamaktan korkmaktadırlar. Kovid-19 salgını ile mücadele canla başla gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları ne yazık ki yine geçim sıkıntısını dert etmek zorundadır. Anket göstermiştir ki çalışanların çok küçük bir bölümü bulaşıcı hastalık kapmaktan korkarken, büyük bir kısmı ise geçinememekten korkmaktadır. Bu nedenle yetkililerin biran önce sağlık çalışanlarının ücretlerini adil bir şekilde düzeltmesi ve çalışanlara hak ettikleri ücretleri vermesi gerekmektedir” dedi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts