SAĞLIKÇILAR HÜKÜMETTEN YENİ YIL TALEPLERİNİ AÇIKLADI

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen, yaklaşan 2018 yılı öncesinde daha önce hükümet yetkililerince pek çok kez sözü verilen ancak bugüne kadar tutulmayan taleplerinin yerine getirilmesi için açıklama yaptı. Sağlıkçıların sosyal, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini isteyen Bağımsız Sağlık-Sen tarafından açıklanan 20 maddede öncelikli olarak sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin acilen yapılması istendi.

Bağımsız Sağlık-Sen tarafından açıklanan 2018 yılı öncesinde ilan edilen 20 talep şöyle:

1- Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının uluslararası standartlara getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan kanuni düzenlemelerdeki aksaklıkların giderilmesi ve cezaların artırılması.

2- Yeni personel alınmalı ve kamuda yabancı uyruklu sağlık çalışanı istihdamının önüne geçilmeli.

3- Sağlıkta lisans tamamlamada ek gösterge en az 3600 olmalı ve daire başkanlarına kadar ödenen makam, unvan tazminatlarının bütün personele unvanlarına göre uyarlanması.

4- Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında tüm kadrolar için gösterilen sözlü sınav şartının kaldırılması ve her yıl görevde yükselme sınavının yapılması.

5- Bakanlık olarak eğitimin desteklenmesi için uzman hemşire ve ebelere tanınan 5 puanlık artışın yüksek lisans mezunu tüm sağlık çalışanlarına 10 puan, doktora sahiplerine 20 puan olarak uygulanması.

6- Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalı.

7- İş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları 2 bin puan artırılmalı.

8- Sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu çözülmeli.

9- Bireysel emeklilik sigortası ödemeleri döner sermayeden ödenmeli.

10- Ek ödemeler emekliliğe sayılmalı.

11- Kreş sorunu çözülmeli.

12- Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine vaat edilen yıpranma payı sorunu çözülmeli.

13- Aile hekimliklerinde kamu dışı personel olarak çalışan aile sağlığı elemanları ve sözleşmeli sağlık çalışanlarına kadro verilmesi gerekmektedir.

14- Sağlık çalışanlarına muayenede öncelik verilmesi ve muayene ücreti alınmaması gerekmektedir.

15- Sağlıkçıların sendikalarda örgütlenmesinin önü açılmalı ve malum sendikaya üye olmaları yönündeki dayatmalar kaldırılmalı.

16- Tüm sağlık personeli ve diğer personelin görev tanımlarına uygun çalıştırılması ve bunun dışında görev verilmemesi gerekmektedir.

17- Görevi başında hain terör saldırılarında şehit ve gazi olan sağlık çalışanlarına şehit ve gazi unvanı verilmesi ve yasal kazanımlarının iade edilmesi gerekmektedir.

18- Kamudaki engelli istihdamı kadroları bir an önce doldurulmalı, özel sektör de engelli istihdamı konusunda teşvik edilmelidir.

19- AFAD’a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı illerde çalışanlara ilave ücret verilmelidir.

20- Ambulans kullanan personelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı ve bu çalışanlara ek puan verilmelidir.

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts