SAĞLIKÇILAR BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAYACAK

admin avatarı

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı.

Taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemeye göre , ‘’Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında bir işte çalıştırılamayacak. Taşeron işçi hangi iş için alınıyorsa onu yapacak. Örneğin; hastaneye temizlik işçisi diye alınan, hastabakıcılık yapamayacak.’’

 

GÖRÜŞ ALMADAN İHALE YAPAN KURUM TAZMİNAT ÖDEYECEK

 

Maliye Bakanlığı’nın yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldı. Buna göre; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce, ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarınca Hazine Müsteşarlığı’ndan, özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlarca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan uygun görüş alınacak. Bazı işler hariç, kamu idarelerince uygun görüş alınmadan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılamayacak. Görüş almadan ihale yapan kurum sorumlu olacak, tazminat ödeyecek.

Kaynak : Takvim

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir