SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TOPLU SÖZLEŞMEDE 20 TALEP

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen, 1 Ağustos’ta başlayacak milyonlarca memurun 2018-2019 sosyal, özlük ve mali haklarının belirleneceği toplu sözleme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi için 20 talep açıklayan Bağımsız Sağlık-Sen öncelikli taleplerini ise sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin acilen yapılmasını istedi. Bağımsız Sağlık-Sen tarafından açıklanan 20 talep şöyle:

1-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ  ÇALIŞMA ŞARTLARININ  ULUSLARARASI STANDARTLARA GETİRİLMESİ  İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI VE SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN KANUNİ DÜZENLEMELERDEKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ VE CEZALARIN ARTIRILMASI.

2-ÇALIŞMA ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİ, YENİ PERSONEL ALINMALI, ANCAK KAMUDA YABANCI UYRUKLU SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAMININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ.

3-SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMADA EK GÖSTERGE EN AZ  3600 OLMALI VE DAİRE BAŞKANLARINA KADAR ÖDENEN MAKAM, UNVAN TAZMİNATLARININ BÜTÜN PERSONELE UNVANLARINA GÖRE UYARLANMASI.

Başta yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelimiz olmak üzere bütün kamu görevlilerimizin ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri bulunmaktadır. Bu bakımdan yalnızca polislerimizin ek göstergelerinin yükseltilmesi  sorun çözmekten uzak kalacaktır. Yardımcı hizmetlilere hiç ek gösterge verilmezken, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışan öğretmen ve diğer kamu görevlileri, şefler, müdürler, müdür yardımcıları gibi pek çok kamu görevlimiz de ek gösterge rakamlarının artırılmasını beklemektedir. Yaşanan bu haksızlık emeklilik hayatları boyunca bile memurlarımızın peşini bırakmamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına da ek gösterge verilmelidir.

4-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MEVZUATINDA TÜM KADROLAR İÇİN GÖSTERİLEN  SÖZLÜ SINAV ŞARTININ KALDIRILMASI VE HER  YIL GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ YAPILMASI.

5-BAKANLIK OLARAK EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ İÇİN UZMAN HEMŞİRE VE EBELERE TANINAN 5 PUANLIK ARTIŞIN YÜKSEK LİSANS MEZUNU TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 10 PUAN, DOKTORA SAHİPLERİNE 20 PUAN OLARAK UYGULANMASI.

6- ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI 15 PUAN ARTIRILMALIDIR.

Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık artış, maaşlara 146 lira artış sağlayacaktır. 5, 6 ve 7’nci bölgeler için ek puanlar, 10 puan artırılmalıdır. 10 puanlık artış yaklaşık 100 liralık artış sağlayacaktır. İstanbul’da görev yapanlara 30 puanlık artışın karşılığı da 239 liradır.

7- İŞ RİSKİ VE GÜÇLÜK ZAMLARI ARTIRILMALI

İş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları 2 bin puan artırılmalıdır.

8-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLMELİ.

Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşların Merkez Teşkilatlarında  çalışanlar servis aracı ile taşınırken  taşra teşkilatlarında  çalışanlar kendi imkanları ile işyerlerine gidip dönmektedir.

Taşra teşkilatlarında bilhassa büyükşehirlerde çalışanlara servis konulması ya da  işe gidiş geliş toplu taşım ücreti miktarı kadar bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

9-BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI  ÖDEMELERİNİN DÖNER SERMAYEDEN ÖDENMESİ .

Sağlık çalışanlarının  bireysel  emeklilik sigorta primlerinin döner sermayeden ödenmesi, ayrıca yaş nedeniyle prim yatırılmayan personele de  prim tutarı kadar maaşlarına ilave yapılması gerekmektedir.

10-EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE SAYILMASI;

Memurlarımızın çalışırken aldığı ek ödemelerin emekli olduktan sonrada insanca yaşayabilmesi  işin emekliliğine sayılması  gerekmektedir. Ayrıca  ek ödeme ve döner sermaye alan personelin ek ödemelerinin gelir  vergisinden muaf olmasına rağmen  döner sermaye aldığı için  yasal olmadığı halde  vergiye tabi tutulmuştur.  Bu durumun düzeltilmesi geriye dönük yapılan kesintilerin faizi ile birlikte  ödenmesi gerekmektedir.

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi için zorunlu olan mevzuat gereği anneye verilen süt izninden dolayı çalışanların döner sermaye ek ödemelerinde kesinti yapılmaması gerekmektedir.

11-KREŞ SORUNLARININ GİDERİLMESİ.

Kamu hizmetinin daha etkin ve verimli olması adına bünyesinde kreş bulunmayan kurumlarda bu sorunun ivedilikle çözülmesi için çocuk bakımevlerinin açılması, ayrıca şehir hastanelerinde  gece nöbet tutan sağlık çalışanlarının çocukları  için gece bakım evleri mutlak surette açılmalıdır.

12- SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN  KAMU GÖREVLİLERİNE VAAT EDİLEN YIPRANMA PAYI  SORUNU 2017 YILI TOPLU SÖZLEŞMESİNDE ÇÖZÜLMELİDİR .

13-AİLE HEKİMLİKLERİNDE KAMU DIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI VE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KADRO VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

14-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA  MUAYENEDE ÖNCELİK VERİLMESİ VE MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI GEREKMEKTEDİR.

15- 2011-2012 YILINDA 4/B SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYKEN, KADROYA GEÇİRİLEN PERSONELİN MAAŞLARININ  DÖNER SERMAYE YERİNE, GENEL BÜTÇEDEN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR .

16-TÜM SAĞLIK PERSONELİ VE DİĞER PERSONELİN GÖREV TANIMLARINA UYGUN ÇALIŞTIRILMASI VE BUNUN DIŞINDA GÖREV VERİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.

17- GÖREVİ BAŞINDA HAİN TERÖR SALDIRILARINDA ŞEHİT VE GAZİ OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞEHİT VE GAZİ UNVANI VERİLMESİ VE YASAL KAZANIMLARININ İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

18- KAMUDAKİ ENGELLİ İSTİHDAMI KADROLARI BİRAN ÖNCE DOLDURULMALI, ÖZEL SEKTÖR DE ENGELLİ İSTİHDAMI KONUSUNDA TEŞVİK EDİLMELİDİR.

19- AFAD’a BAĞLI KAMPLARDA MİSAFİR EDİLEN YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI İLLERDE ÇALIŞANLARA İLAVE ÜCRET VERİLMELİDİR.

20- AMBULANS KULLANAN PERSONELİN TAVAN EK ÖDEME KATSAYILARI ARTIRILMALI VE BU ÇALIŞANLARA EK PUAN VERİLMELİDİR.

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN BAŞKANI BAYRAKTAR: SAĞLIKÇININ ALIN TERİNİN KARŞILIĞI VERİLMELİDİR

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, önümüzdeki ay imzalanacak ve memurun geleceğinin belirleneceği toplu sözleşmenin memurların lehine sonuçlanması için yetkili konfederasyona büyük görev düştüğünü söyledi. Memur sendikalarının öncelikli görevinin hükümetlerin yanında yer almak olmadığını, memurların yanında yer almak olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Yetkili konfederasyona çağrımız, memurun haklarını masada satmasınlar. Memurun hak ettiği iyileştirmeler alınmadan toplu sözleşmeye imza atılmaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının mali ve sosyal nedenlerden dolayı mutsuz ve motivasyonlarının düşük olduğunu söyleyen Bayraktar, “Buradan tüm sağlık çalışanlarını ve sendikaları içi boş müjdelerle avutulmaya karşı hak ettiğimiz alın terimizin karşılığını almak için ortak mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts