Sağlık Bakanlığı’ndan Randevu Hatırlatma Hizmeti

admin avatarı

Sağlık Bakanlığınca gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve Hastanelerde randevu kapasitelerinin yüzde 70’in üzerine çıkarılması sağlanacak. Türkiye genelinde randevu hatırlatma hizmeti uygulanarak, bu sayede randevulu muayene olma oranı yükseltilecek. Ayrıca Bakanlık, vatandaşlarla anket yaparak memnuniyet derecesini ölçecek.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘’2014 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’nda, Bakanlığa bağlı birimlerin ilk yarıda gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilirken, ikinci yarıda gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetlere yer verildi. Buna göre, sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, 2014 yılı sonu itibariyle, yatırım programında yer alan projelerden toplam 34 hastane, hastane yeni bloğu, 12 entegre ilçe hastanesi, 9 ağız ve diş sağlığı merkezi, 28 sağlık ocağı, sağlık evi, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatının tamamlanması sağlanacak. Yatırım programında yer alan hastane, sağlık ocağı hizmet binası için ikinci altı aylık dönemde 30 adet proje alımı gerçekleştirilecek.

RANDEVU KAPASİTESİNİN YÜZDE 70’E ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Sağlık Bilgi Sistemleri Müdürlüğünce de gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve hastanelerde randevu kapasitelerinin yüzde 70’in üzerine çıkarılması sağlanacak. Randevu hatırlatma hizmeti ülke genelinde uygulanacak ve bu sayede randevulu muayene olma oranı yükseltilecek.

Çağrı merkezleri süreçlerini iyileştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecek. Vatandaşlara Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( MHRS) Memnuniyet Anketleri yapılmaya devam edilecek. Tele-Tıp ve Tele-Sağlık’ın başlangıç aşaması olan ‘’e-Radyoloji’’ projesinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla standartlar belirlenecek. e-Radyoloji çalışması, Bakanlığa ait kurumlara yaygınlaştırılacak. Ek Ödeme Takip Sistemi Sağlık NET kapsamına alınacak.

GELENEKSEL TIP UYGULAMALARI

Türkiye’de geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarının yaygınlığı, kullanım sıklığı ve geleneksel tıpla ilgili resmi verilere ulaşmak amacıyla, 14 ilde 5 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bir anket çalışması yapılacak. Geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili hizmet kalitesini arttırmak, uygulama hatalarından kaynaklanacak hasta güvenliğiyle ilgili risk faktörlerinden korunmak amacıyla denetim standartlarının oluşturulması, bu konuda hizmet sunucularının ve sağlık denetçilerinin eğitimine yönelik “Denetim Çalıştayı” planlanacak. Geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapılmasına yönelik “Kanıta Dayalı Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp Çalıştayı’’ da yapılacak.

Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi ile ilgili güncelleme çalışmaları tamamlanarak yayınlanacak.

TÜRKÖK PROJESİ

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi ile ilgili olarak, Doku Tiplendirme Laboratuvar İhalesi 2014 yılı içinde tamamlanarak, 35 bin civarında doku tipleme analizi yapılması hedeflenecek. Türkök Yazılım Otomasyon Sistemi, doku tiplendirme laboratuvarına gelen analizler ile kemik iliği nakil merkezinin taleplerini eşleştirecek olan yazılım sistemi 2014 yılı içinde tamamlanacak. Yeni bir Kordon Kanı Bankası açılma başvurusu değerlendirme sürecinde olup, tamamlanacak. Ayrıca Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği revize edilecek.

Vatandaş sağlık verilerini takip edebilecek

Vatandaşların sağlık verilerini takip edecekleri ”Vatandaş Sağlık Portalı” geliştirilecek. Ek ödeme takip sistemi Sağlık NET kapsamına alınacak.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi’nin (UETS) gerekli altyapı çalışmaları ve planlamaları yapılacak.

Ruhsat Çalışması devam etmekte olan 5 bölge kan merkezi ve 1 kan bağışı merkezinin kalıcı ruhsatlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacak. 16 bölge kan merkezi, 60 kan bağışı merkezi ve 67 terapötik aferez merkezleri ile 12 terapötik aferez eğitim merkezlerinin denetimleri yapılacak .

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirme ve tescil işlemleri yapılmaya devam edecek.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts