Sağlık Bakanlığı’nda Lojman Sorunu

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sivil savunma uzmanlarının lojman taleplerinin karşılanmadığı şeklindeki iddiaları içeren önergeye Bakanlıktan cevap geldi.

Kütahya milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK tarafından Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan sivil savunma uzmanların “Görev Tahsisli Lojman” taleplerinin karşılanmadığı iddialarını içeren önergede yer alan sorular ile Bakanlığın bu sorulara verdiği cevaplara şöyle:

SORU 1- Halen Bakanlığınız il sağlık müdürlükleri bünyesinde görev yapan sivil savunma uzmanlarının toplam sayıları ve bunların illere göre dağılımları nasıldır?

CEVAP 1- Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sivil savunma uzmanlarını gösteren tablo ekte sunulmuştur.

SORU 2- Halen anılan sivil savunma uzmanlarının ne kadarına görev tahsisli lojman tahsisi yapılmıştır?

CEVAP 2- 2012/35 Sayılı genelgemizde taşra teşkilatlarımızda görev tahsisli lojman oranı; tüm lojmanların %30 u olarak belirlenmiştir. Kaç tane sivil savunma uzmanına görev tahsisli konut verildiği ile ilgili bilgiler ilgili taşra biriminde tutulmaktadır. Sivil Savunma Uzmanları da bu görev tahsisli lojmanlardan yararlanmaktadırlar.

SORU 3- İl sağlık müdürlüklerinde görev yapan sivil savunma uzmanlarının Bakanlığınız 21.09.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı “Görev Tahsisli Konut Verilecekler Listesi” içinde yer almadığı ve birçok sivil savunma uzmanının bu nedenle mağdur edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bunun gerekçeleri nelerdir?

SORU 4- Diğer kurumlarda görev yapan sivil savunma uzmanlarına görev tahsisli lojman verildiği halde Bakanlığınızca farklı bir uygulamaya gidilmesinin sebepleri nelerdir?

SORU 5- Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sivil Savunma Uzmanı” unvanlı kadrolarda istihdam edilen personelin 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışan “şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olduğu belirtilmesine ve şube müdürlerinin çoğunlukla görev tahsisli lojmanda oturmasına karşın sivil savunma uzmanlarının bu haktan mahrum bırakılması doğru mudur”

SORU 6- Bakanlığınızca anılan Yönetmeliğin değiştirilerek sivil savunma uzmanlarına da görev tahsisli lojman verilmesi düşünülmekte midir?

CEVAP 3-4-5-6- Önergedeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; 2012/35 savdı genelge Kamu Konutları Yönetmeliğinin anlaşılmayan kısımlarını açıklamak ve uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Kamu konutlarında hangi unvana sahip kişilerin öncelikli olarak oturacağı; ilgili yönetmeliğin Ek 2 sayılı cetvelinde sayılmıştır. Bu nedenle bütün unvan ve kadroların genelgede yeniden sayılması yoluna gidilmemiştir. Sivil Savunma Uzmanlarına taşrada görev tahsisli olarak konut verilmekte olup her hangi bir mağduriyet mevzubahis değildir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir