SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ TAYİNLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı, il içi atama yönergesini değiştirdi.

Sağlık Bakanlığının önceki il içi tayin yönergesi 2007 yılında yürürlüğe konulmuştu. 2011 yılındaki yeniden yapılanma nedeniyle yönergenin değiştirilmesi zaten gecikmiş bir değişiklik durumdaydı.

Yeni yönerge, 24 Mart 2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

ATAMA DÖNEMLERİ İKİYE İNDİRİLDİ

Daha önce, Mayıs, Eylül ve Aralık şeklinde olan atama dönemleri, Mayıs ve Kasım olmak üzere iki döneme indirilmiştir.

İL İÇİ TAYİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜ KAPSAYACAK

Sağlık Bakanlığı il içi tayin yönergesisadece il sağlık müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğündeki personeli kapsayacak

HİZMET PUANINA GÖRE ATAMA YAPILACAK

İl içi yer değişikliğinde öncelikle hizmet puanı esas alınacak. Sonra sırasıyla tercih sırası ve hizmet süresi fazla olan atanacak.

MAZERET TAYİN HAKKI GELDİ

Önceki yönergede mazeret tayin hakkı yer almıyordu. Yeni yönergede, sağlık, aile birliği mazeretleri ile karşılıklı yer değiştirme ve re’sen atamada döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılmasına imkan tanındı.

DÖNEME BAĞLI KALMAKSIZIN YAPILABİLECEK TAYİNLER

Mazeretler dışında “Döneme bağlı kalmaksızın yapılabilecek atamalar” yeni bir madde daha yönergede yer almaktadır. Burada yer alan düzenlemeye göre,

(1) İl merkezinden ilçe, belde ve köylere tayin talebinde bulunan personel standart ve PDC’nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir.
(2) Bulunduğu birimde standart fazlası olarak çalışan personelden, PDC’nin uygun olduğu birime standart fazlası personel kadar, döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir. Bu atamalarda atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı esas alınarak atama yapılır.

HİZMETE YENİ AÇILAN YERLERE, RE’SEN ATAMA YAPILACAK?

PDC’de fazla olan personel diğer birimlere dağıtılabilecektir. Ayrıca hizmete yeni açılan birimler ile görev yapılan sağlık biriminin kapanması nedeniyle burada çalışan personelin de re’sen tayini yapılacaktır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts