SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

admin avatarı

657 sayılı DMK’nın, “Temel İlkeler” başlıklı bölümünde yer alan, 3. maddesinin (B) fıkrasında “Kariyer”, C fıkrasında ise “Liyakat” ilkeleri yer almaktadır.

Kariyer ilkesi; “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.”

Liyakat: “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kariyer ve Liyakat ilkesinin temelinde objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, işin ehline verilmesi ve hak etme durumunun mutlak anlamda sağlanabilmesi ancak kriterleri objektif olarak belirlenmiş ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması, kamu yararı ve eşitlik ilkesine uyulması ile mümkün olabilecektir.

Kamu Hastaneleri Birliklerinde tecrübe, yazılı sınav, sözlü sınav vb.belirli kriterler gözetilmeden genel sekreter, daire başkanları, uzmanlar, hastane yöneticileri, başhekimler, idari mali hizmet müdürleri, hasta bakım hizmetleri müdürleri ile sözleşme imzalanarak yüksek ücretler ödenmektedir. Aynı şekilde sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlüklerinde, müdür yardımcısı, şube müdürleri görevlendirmelerinde herhangi bir objektif kriter gözetilmeden şube müdürleri görevlendirilmeleri yapılmıştır. Bakanlık bunların bir çoğunu onaylamıştır. Bu görevlendirmelerde objektif kıstas nedir?

Peki idareci ve uzman görevlendirmelerinde temel kıstas nedir?

Sağlık teşkilatlarında idareci ve uzman olmak için temel kıstasın siyasi referansların, birilerine yakınlığın, sendika başkanı, sendika yönetim kurulunda olmak, sendika temsilcisi olmak, güçlü bir sendikanın üyesi olma özelliğinin yeterli olduğu söylemleri tüm sağlık çalışanlarından duyulmaktadır.

Kısacası benim adamım mantığı ile hareket edildiği fakat benim adamım denilen kişilerin her zaman her dönemde herkesin adamı oldukları unutulmamalıdır. Bu kadrolara gelenler her dönemde mutlaka bir siyasi yakınlık, her dönemde güçlü bir sendikada yer alırlar. Benim adamlarım gelsin yerine bizim adamlarımız gelsin mantığı yerleşmelidir. Bizim adamlarımız objektif kriterlerde sınav, tecrübe çerçevesinde kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda bu kadrolara getirilmelidir.

Bu dönem benim adamım denilen kişiler yarın mutlaka güçlü başka siyasi ve sendikal oluşumların adamı olacağı asla unutulmamalıdır. Bu gibi idareci ve uzmanlığa talip olanlara asla güvenilmemesi gerektiği düşünülmemektedir. Bu gibi göreve talip olanlardan iş ve hizmet üretmesi beklenemez. Hep güçlüden yana, hep güçlüyü takip ederek koltuklarını korumak için mücadele vereceği düşünülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin en önemli güvencesinin de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi ile olur. Artık sağlıkta kurumsallaşmanın zamanı gelmedi mi? Atanan görev verdiğiniz kişilerin durumları ortada sağlık hizmetlerinde hizmet yerine kaos ortamı yer almaktadır. Sağlık çalışanları mutsuz. Mutsuz bir kitleden kaliteli bir hizmet beklemek ne kadar doğru olur bilinmez.

Son zamanlarda sağlık çalışanlarının en büyük şikayeti en büyük mobingin sendikalar tarafından yapıldığı belirtilmektedir. İş yerlerinde sendikal hırsın hat safhaya ulaştığı, insanların üye olmak için baskı altında tutulduğu belirtilmektedir. Sendika başkanı, sendika yönetim kurulu üyeleri sendika temsilcilerinin idareci ve uzman görevlerinde görev alması sizce ne kadar etiktir?

Sendikal görevleri yanında idarecilik görevi yapan bu kişiler ne kadar adil olabilir? Bir çok ilde sendikalardan habersiz hiç bir iş yürümemekte olduğu, mutlaka sendikanın her türlü işte onayının alınması gerektiği yönünde duyumlar yer almaktadır. Sendikacı idareciler, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde eşit adil olamayacağı gibi kendisinden olmayanlara kendi sendikasının üyesi olmayanlara ne kadar tarafsız davranabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı ve tüm illerde, hemen hemen tüm teşkilatta sendikacı idarecilerin görev aldığı çalışanlara sendikal açıdan yaklaşarak baskı yapıldığı söylentileri dolaşmaktadır.

Güçlü ve Söz Sahibi Bir sendikada Sendika Başkanı, Yöneticileri, Temsilcileri Neden Sendikadaki Bu Görevlere Talip Olurlar

Güçlü söz sahibi bir sendika başkanı, başkan yardımcıları sendika temsilcileri neden idarecilik görevi alırlar? İnsanlar güçlü bir sendikanın yanında olmak için neden üye olmak için yarışırlar. İnsanlar neden güçlü bir sendikada, sendika başkanı, sendika yönetim kurulunda ve sendika temsilcisi olmak için yarışırlar? Neden hep aynı kişiler her dönem güçlü farklı oluşumlarda yönetim kurullarında ve temsilci olarak görev alırlar?

Sağlık çalışanları artık uyanın sendika başkanınız, sendika yönetim kurulu üyeleriniz, sendika temsilcileriniz belirli bir idari makamlarda ve uzmanlık gibi görevlerde görev alıyorlarsa sizlerin hak mücadelesi için o makamlarda olduklarını düşünmüyoruz. Kendi koltuklarını korumak kendilerine yer edinmek için oralarda oldukları hep dillere destan olmuştur.

Sendikacıların idarecilik görevlerinde yer almasının etik olmadığını düşünüyoruz. Sağlık çalışanı arkadaşlar kimsenin sizin üzerinden prim yapmasına belirli makamlara gelerek nemalanmasına artık izin vermeyin.

Size sendikamıza üye olun diyen veya şuan üye olduğunuz sendikanın sendika başkanı, sendika yönetim kurulu üyelerinin, sendika temsilcilerinin idareci ve uzman gibi kadrolarda yer alıp almadığını araştırın. Eğer bu gibi idareci ve uzman gibi kadrolarda görev yapıyorlarsa gözünüzü kırpmadan sendikadan istifa edin veya o sendikaya üye olmayın. Sendikacılar sendikacılık yapmalıdır. Personelin mağduriyetlerinde yanlarında olmalı haklarını sonuna kadar aramalıdırlar. Bunu idareci olarak değil sendikacılık yaparak sendikacı kimliğiyle yapmalıdır. Sendikacılık gönül işidir. Sendikacıların idari görevde ve uzmanlık gibi yüksek ücrette para ödenen görevde görev almaması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Çalışanları bu konuda uyanık olun artık bir adım atın şikayette bulunana kadar icraata geçin. Sizler korktukça, birilerine basamak oldukça birileri her zaman sizin üzerinizden hep prim yapacaktır.

Güçlü ve söz sahibi sendika yöneticisi ve temsilcilerinin bir çoğuna sormak lazım, makam ve başka beklentileri olmadan şuan bulunduğunuz sendikada yönetici ve temsilci olarak kaçınız görev alırsınız? Gönül vererek bu işi kaç kişi yapar? Bu soruyuda sizin vicdanlarınıza sormak lazım.

Sağlık Bakanlığı;Merkez teşkilatı daire başkanı ve üstü kadrolar ile taşra teşkilatlarınızda yöneticiler ile uzmanların ÖSYM tarafından bilgi ve tecrübelerini ölçen objektif bir sınav yapılmalıdır. Puan üstünlüğüne göre objektif ve şeffaf kriterlerde görevlendirme yapılması sağlık teşkilatındaki etkinliği ve kaliteyi artıracaktır. Şuan görevde olan idarecilerin ve uzmanların görevlendirilmeleri bir an önce sonlandırılmalıdır.

İdareci, yönetici ve uzman görevlendirmelerinde, sağlık alanında en az 4 yıllık lisans mezuniyeti ile beraber sağlık alanında en az 5 yıllık hizmeti olan, Sağlık idaresi yüksekokulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla denilerek şartlar belirginleştirilmelidir.

Sağlık Bakanlığı, hastaneler birliklerinde yönetici ve uzman statüsünde yaptığı sözleşmelerde liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamasını esas alarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları objektif kriterlerde ivedilikle düzenlemelidir.

Acilen görevde yükselme yönetmeliği yapılarak bu makamlar hak edene ehliyet sahibi, işin uzmanı kişilere teslim edilmelidir. Unutmayın bugün benim adamım olan belirli makamları belirli referanslarla gelen kişiler en kötü gününüzde gözünü kırpmadan aynı şekilde bir gün başkalarının adamı olacaktır.

Sayın Bakanımız kurumsallaşmayla beraber tarihi bir adım atarak sağlıkta devrim yapmak size nasip olacaktır. Saygılarımla

KAYNAK: PERSONEL SAĞLIK HABER

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir