RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ ŞUA İZİN HAKKI KENDİLERİNE İADE EDİLMELİ

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, radyoloji çalışanlarının şua izinlerine yönelik düzenlemenin iptal edilerek, radyoloji çalışanlarına bir aylık izin haklarının iade edilmesini talep etti. Bayraktar, “Yönetmelikte yapılan tanımlamalarla radyasyon güvenliği ve riskten korunma koşulları ortadan kaldırılmaktadır” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren “sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri ve çalışma esasları hakkındaki yönetmelik” ile radyoloji çalışanlarının haklarının gasp edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Düzenlemenin çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğini tamamen ortadan kaldırdığına dikkat çeken Bayraktar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesinde “Hizmet sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlere ilaveten bir aylık sağlık izni (şua izni) verilir” denildiğini anımsatarak, “Bu izin radyasyonla çalışanların vücudunda ağır tahribata neden olan radyasyonun azaltılması ve sağlıklarının asgari düzeyde bozulmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Oysa yasa maddesi yürürlükteyken, çıkarılan yeni yönetmelikle 2022 yılına ait şua izinlerinin çalışanlara verilmemesi ve ardışık yıllarda şua izninin gün gün azaltılarak tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” dedi

 

PERSONEL AĞIR İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR

 

Yönetmelikte yapılan tanımlamalarla radyasyon güvenliği ve riskten korunma koşullarının ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’de bir röntgen teknisyenine düşen hasta sayısının 10 bin 563, İngiltere’de 3 bin 48, Hollanda’da 3 bin 330, Almanya’da 2 bin 711, Fransa’da 2 bin 857 kişi olduğunu söyledi. Avrupa ve OECD ülkelerinde bir radyoloji teknisyeninin günlük mesai saatinde ortalama 20-25 hasta ve ortalama 50-60 şut (ekspojur) yaparken Türkiye’de ise bir teknisyenin ortalama 75-80 hasta ve ortalama 250 şut (ekspojur) yaptığını ifade eden Bayraktar, “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”sine göre bu çalışanların yıllık sağlık kontrollerinin yılda iki kez yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Bayraktar, yasanın emredici hükmüne rağmen birçok sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerinin ya yılda bir kere ya da hiç yapılmadığına işaret ederken, “Avrupa ve OECD ülkelerine göre üç kat fazla hasta sayısının olmasına ve beş kattan fazla çekim yapılmasına rağmen şua izinlerinin kaldırılması anlaşılabilecek bir durum değildir. Radyasyonun geç etkileri seneler sonra ortaya çıkacak ve sağlık çalışanlarını hayattan koparacaktır. Bizler Bağımsız Sağlık-Sen ailesi olarak radyolojide çalışan sağlıkçıların yaşam hakkını gasp etmeyi amaçlayan bu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts