PERFORMANS SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

admin avatarı

Sağlıkta uygulanan performans sistemiyle ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılan çalışmada sona gelindi. Edinilen bilgilere göre yeni performans sisteminin Mart 2015’te açıklanması bekleniyor.

2004 yılından itibaren hayata geçirilen  performans sistemi zaman içinde artan sağlık hizmeti talebinin daha verimli karşılanması ve sağlık çalışanlarına emeklerinin ölçülebilir niceliği göz önüne alınarak performanslarıyla orantılı bir gelir sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti.

Yapılan son düzenlemelere yönelik Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Daire Başkanlığı tarafından gönderilen bilgi notunda şunlar kaydedildi:

Sağlık çalışanlarına hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, sağlık tesisi döner sermayesinden ek ödeme yapılmaktadır.

Sağlık hizmetinde performansın ölçümü için gerekli kriterleri belirlemenin, farklı birim ve branşlarda görev yapan hekimlerin hizmetlerini emek, risk, süre ve görecelilik esaslarına dayalı kıyaslayıp puanlandırarak bir arada değerlendirmenin güçlüğü ortadadır. Bu nedenle sistemi oluşturan hesaplama formülleri birçok değişkenden oluşmaktadır.

Performans esaslı ek ödeme sistemi, değişen personel durumu, finansal koşullar, maliyetler, tıp bilimindeki yenilikler gibi konulardan etkilenebilir olması nedeniyle dinamik bir yapıdadır. Başlangıcından günümüze zaman içinde sistemin işleyişi ile ilgili oluşan ihtiyaçlar, ilgili yönetmelik ve mevzuatın güncellenmesi ve yeni düzenlemelerle karşılanmıştır.

Performans esaslı ek ödeme sistemi, Sağlık çalışanlarının potansiyelinin hizmete dönüşmesini motive ederek artan sağlık hizmet talebinin karşılanmasına önemli katkı sağlamıştır.

Performans esaslı ek ödeme sistemi ile hekimler tarafından gerçekleştirilen tüm muayene ve tıbbi işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmış ve tıbbi kayıtların daha sağlıklı ve eksiksiz olmasına katkı sağlanmıştır. Puanlandırılan tıbbi işlemlerin açıklayıcı bilgi ve kuralları tanımlanırken güncel tıbbi bilgiler ve etik uygulamalar göz önüne alınmıştır.

Mevcut performans sisteminde;

Aynı branşta aynı puana sahip hekimlere, aynı roldeki hastanelerde farklı miktarda ek ödeme verilmesi, Branşlar arasındaki ek ödeme dağılımındaki farkın fazla olması, Hekimin toplam gelirindeki ek ödeme oranının fazla olması gibi sonuçlar oluşabilmektedir.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni ek ödeme sisteminde;

Hastane grupları ve branşlara göre belirlenen standart puanlar (branş ortalaması) esas alınarak, aynı hastane grubu içerisinde, farklı hastanelerde çalışan bir branş hekimine aynı performans puanına karşılık aynı ek ödemenin verilmesi ve branşlar arasındaki ek ödeme farklılığının azaltılması öngörülmektedir. 

Özellikli işlemlerin girişimsel işlem puanları artırılmış, ayrıca özellikli işlemleri gerçekleştiren hekimlerin tavan ücretleri iki katına çıkarılmıştır. Bununla birlikte yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin ek ödemesinde de iyileştirme sağlanmıştır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts