MÜCADELEYLE DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ, YENİ YILIN KAZANIMLARLA DOLU OLMASINI UMUYORUZ

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere, sağlıkçıların gelir kayıpları, şiddet, sendikasızlaştırma çabaları gibi birçok badireyi 2021 yılında sonuna kadar yaşadıklarını belirterek, “2021 yılı son iki yıldır devam eden Kovid-19 pandemisi başta olmak üzere sağlık çalışanları açısından zor ve yıpratıcı bir yıl oldu. Yıl genelinde birçok mağduriyeti yaşayan sağlıkçılar bir de sendikasızlaştırma çabalarıyla karşı karşıya kaldı. 2021 yılında kesintisiz olarak sürdürdüğümüz sendikal mücadeleyi 2022 yılında da tüm gücümüzle sürdüreceğiz. 2022’nin sağlıkçılar açısından olabildiğince ferah geçmesi için bizler de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik ederken, özellikle yeni yılın sağlık çalışanları açısından daha yaşanabilir ve refah içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

SENDİKASIZLAŞTIRMA ÇABALARINI BOŞA ÇIKARDIK

Bayraktar, 2021’de iş hayatını ilgilendiren en önemli olaylardan birisinin toplu sözleşme görüşmelerinde yandaş sendikalar ile Hükümet yetkililerince çalışanlara dayatılan yüzde 1 barajı olduğunu ifade etti. Bu kararla halen aktif olarak faaliyet gösteren 192 sendikanın kapatılmasının amaçlandığını belirten Bayraktar, “Sendikamız Bağımsız Sağlık-Sen Anayasa’ya, yasalara, hukuka, yüksek yargı kararlarına ve Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklere açıkça aykırı olan yüzde 1’lik barajı öngören bu maddeye itiraz ederek 10 Eylül 2021 tarihinde Danıştay 12. Dairesinde 2021/6658E dosya nolu dava ile yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştır ve dava lehimize sonuçlanmıştır. Hiç kimsenin ve gurubun gerçek sendikalar ile çalışanların önüne barajlar koymasına bugüne kadar asla müsaade etmedik bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAYIPLARI TELAFİ EDİLMELİ

Bayraktar, 2022 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan müjdelerde beklediklerini ancak bunun yalnızca maddi değil çalışanları manevi olarakta tatmin edecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

Çalışan ücretleri ile ilgili yapılan her iyileştirmenin olumlu olacağını ancak bunun yanı sıra seyyanen zam, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge gibi iyileştirmelerin süratle yapılması gerektiğini belirtti.

Kapsayıcı, sürdürülebilir ve nitelikli bir ücret politikasının sağlık çalışanları için en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tüm kesimlerin sahip çıkması sağlanmalı. Hükümetin değil devletin memuru olduğunu bilen sağlık çalışanları ile kadrolu istihdam dışındaki tüm modeller terk edilmelidir. Bu istihdam modelleri nedeniyle yaşanan tüm mağduriyetlerin sonlanması için tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. Ayrıca hizmetli arkadaşlarımız, yıllardır bekledikleri ve hak ettikleri memurluk kadrosu ve ek gösterge sorunu ile 3600 konusunda çözüm beklemektedir” dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını kaydeden Bayraktar, “Özellikle becayiş, eş durumu tayini gibi temel hakları için bir an önce adım atılmalı. YÖK, bu konuda inisiyatif alarak üniversite hastanesi çalışanları için gerekli düzenlemeler yapmalıdır” dedi.

Bayraktar, “Kendisine ait hastanesi bulunan üniversitelerimizde diğerlerinin yanı sıra hastane işletmelerinin mali sürdürülebilirliğine ilişkin hususlar en önemli meselelerin başında gelmektedir. Bu konuda YÖK ve üniversitelerimizin ısrarlı takipleriyle yapılan bazı iyileştirmeler henüz arzu edilen düzeye ulaşabilmiş değildir. Üniversitelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde ödenen BAP paylarının artırılması, üniversite hastaneleri ve aile hekimliklerinin mali sürdürülebilirliği için bakanlığın birçok mali konuda iyileştirme yapması zorunluluk haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

“Sağlık ve sosyal hizmet sendikalarının üvey üyeleri olarak görülen sosyal hizmet çalışanları ise bizim olmazsa olmazlarımızdır” diyen Bayraktar, “Bu çalışanların ısrarla görmezden gelinmesi, bu çalışanların haklarında bir türlü beklenen iyileştirilmelerin yapılmaması kabul edilemezdir. Söz konusu çalışanlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılarak mali ve özlük haklarında düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

2022’de hizmetli personelden hemşireye, sosyal hizmet çalışanından doktorlara, baş tacımız profesör hocalarımıza kadar tüm kesimlerin sorunlarının farkında olduklarını kaydeden Bayraktar,

“2022 yılından itibaren tüm üniversite, devlet hastaneleri ve sosyal hizmet merkezlerinde yukarıda değinmediğimiz konularda tüzel kişiliğimizi kullanarak sizden gelecek olan öneri ve talepleri iş yeri temsilcilerine, il temsilcilerimize ileteceğiz. Sağlık çalışanlarının haklarının korunması noktasında dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts