MEMUR BABALARA DA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GELİYOR

admin avatarı

HÜKÜMET, çalışan milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren doğumdan sonra “yarı zamanlı çalışma” “doğum izinleri” gibi yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Önceki gün TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile sadece annelere değil, memur babalara da çocuğu ilköğretime başlayana kadar “esnek çalışma” hakkı getirilecek. 6 aya kadar olan yarı zamanlı çalışma hakkı ve çocuk ilköğretime başlayıncaya kadar olan “kısmi süreli çalışma hakkı” işçi anneler için de uygulanacak. Evlatlık çocuğu olan işçi ve memurlar da bu haklardan faydalanacak. Bebeği engelli doğan veya doğumun olduğu bir yıl içinde böyle bir durum yaşayan kişilere de 12 ay yarı zamanlı çalışma hakkı sağlanacak.

Hükümet programında da yer alan, çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin de içerisinde olduğu “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Çalışan anne, babaları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler şöyle:

6 AYA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA: Erken doğum durumunda, çocuğun doğum tarihi ile analık izninin başladığı dönem arasındaki süre, doğum sonrası analık iznine ilave edilecek. Kadın memurlar, isterse analık izni bitiminin hemen ardından ilk çocukta iki ay, ikinci çocukta 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Anneler isterse 24 aylık ücretsiz iznin ardından bu hakkı kullanabilecek. Bu sürelere ayrıca süt izni verilmeyecek. Mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinenler de çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu izin hakkından faydalanabilecek.

ÇOCUK İLKOKULA BAŞLAYANA KADAR İZİN: Kadın memurlar ile eşi doğum yapan memur babalar, babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan süreçte haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı kadar olmasını talep edebilecek. Kişi, bu sürede mali ve sosyal haklarının yarısını alabilecek. Kişi istediğinde bu hakkı aynı çocuk için tekrar talep etmemek kaydıyla normal çalışmaya da dönebilecek. Evlat edinen aile de aynı haklardan faydalanabilecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak memurları, hizmet sınıfı, kadro unvanı veya ayrı ayrı belirlemeye kurumların talebi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu hak iş sözleşmesinin fesih nedeni olamayacak.

İŞÇİ ANNEYE DE ESNEK ÇALIŞMA: Memur annelere tanınan 2,4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma hakkı, kadın işçiler tarafından da her doğumda 6 aya kadar kullanılabilecek. Bu sürede kadın işçinin çalıştığı süreye tekabül eden prim ve ücretini işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. İşçi anne isterse, 6 ay ücretsiz izin seçeneğinden de yararlanabilecek. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar İş Kanununda düzenlenen “kısmi süreli çalışma hakkı” sağlanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturamayacak. Bu izinlerden hangisinin kullanılacağına kurum değil, anne karar verecek. Üç yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen işçiler de bu haktan yararlanacak.

EVLATLIK ÇOCUĞA DOĞUM İZNİ: 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreli doğum izni verilecek. Bu 8 haftaya ilave olarak kişi isterse, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma ve 24 ay ücretsiz izin gibi öz anne babalara sağlanan tüm haklardan da faydalanabilecek.

ENGELLİ BEBEK İÇİN 12 AY İZİN: Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonra 12 ay içerisinde engellilik halinin tespiti durumunda doğum iznine ilave olarak kullanılan 2,4 veya 6 aylık yarı zamanlı çalışma hakkı 12 ay olarak uygulanacak. (Sabah Gazetesi)

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts