Mali Sorumluluk Zammı

admin avatarı

Bir ziyaretçimiz anbar memuru veya muhasebeciye verilen mali sorumluluk zammının neden satınalma memurlarına ödenmediğini sormaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Zam ve Tazminatlar ” başlıklı 152 nci maddesinde Zam’lara ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır: “I – Zamlara) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerdeçalışanlara iş riski zammı,c) Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir” Ayrıca, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli I Sayılı Cevletde iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı, temininde güçlük zammı için verilecek puanlar belirlenmiştir. Dikkat edileceği üzere, kanun metni mali sorumluluk zammının saymanlar, veznedarlar ve diğer görevlilere verilmesini öngörmüştür. Bu diğer görevliler ibaresi uygulamada “Muhasebeci, Tahsildar, Gişe Memuru, Ambar Memuru, Depo Memuru, İcra Memuru, Mutemet”leri kapsamaktadır. Ancak önemli olan detay şudur. Buı ödeme, Kanunun bu madddesinin nakit para işi yapanlar ile ayniyat alımı yapanları kapsayacak şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Eğer, Satınalma memuru olarak yapmış olduğunuz işte bu tür işlemler var ise sizin unvanda da mali sorumluluk zammı için düzenleme yapılması gerekir. Ancak, 2006 tarihinden itibaren çıkarılan Yan Ödeme Kararnamelerinde önemli bir değişikliğe gidilmediği sadece sendikalar ile yapılan toplu sözleşme sürecinde gündeme gelen unvanlar hakkında işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, sendikaların yürütecekleri toplu sözleşmelerde bu sorunu ele almalarında fayda bulunmaktadır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts