KAMUYA 74 BİN PERSONEL ALINACAK

admin avatarı

HÜKÜMET, ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı. 2015-2017 yılı hedeflerini revize eden ekonomi yönetimi, programı cari açık yerine enflasyonu düşürmeye odakladı. Bir yılda 1.2 milyon istihdam yaratılırken, 2015’te kamuya 74 bin personel alınacak. Gelecek yıl 88 milyar liralık yatırım yapılacak. Yaklaşık 473 milyar lira olarak öngörülen 2015 bütçesinde savunma, güvenlik harcamaları kaleminde artışa gidilmeyecek ihtiyaç halinde Savunma Sanayi Fonu kaynakları kullanılacak. Suriye’den Türkiye’ye kaçan 1.5 milyonu aşkın sığınmacıya kimlik ve açık iş imkanı için çalışma başlatıldı.

Dünya ekonomisindeki gelişmeler, Suriye-Irak’ta yaşanan çatışmalar, Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği daralma ekonomiye de yansıdı. Hedefler konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak güncellendi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Sanayi Bakanı Fikri Işık’la birlikte 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Babacan ve ekonomi yönetimi, ekonominin yeni rotası, 17 Ekim’de Meclis’e sunulacak bütçe ve atılacak yeni adımlara ilişkin şu mesajları verdi:

ABD OLUMSUZ, AB OLUMLU ETKİLEYECEK: FED’in para politikasını sıkılaştırması Türkiye’ye olumsuz etkileri olacak. Ancak AB’nin genişlemeci para politikası Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıyacak.

SAVUNMA HARCAMALARI: Savunma harcamalarında önemli bir artış öngörülmüyor. 2015’te de eğitim en büyük harcama kalemi olacak. Bunu sağlık, sosyal güvenlik izleyecek. Savunma ve sosyal güvenlik harcamalarında özel bir artış öngörülmüyor.

SAVUNMA FONU HAZIR: Savunma Sanayi Fonu’nun çok ciddi birikmiş bir rezervi var. Fon’a hak ettiği, tahakkuk ettiği halde ihtiyacı olmadığı için Hazine’de bekleyen yedekler var. Orada çok ciddi rezerv var. Ama bu kadar büyük bir bütçe, büyük bir ekonomi içerisinde bu tür giderler zaten gündeme de gelmez. Gerektiği anda da nerede ne gerekiyorsa da yapılır.

SIĞINMACILARA KİMLİK, İŞ: Çalışma imkânını elde etmiş olacaklar. Göç Yasası kapsamında ikincil mevzuat düzenlemesi ile tüm izin ve bu konudaki mevzuatlar Çalışma Bakanlığına devrediliyor. Bu yasa çerçevesinde Suriye’den gelen misafirlerimize kendilerini tanımlayacak kimlik verilecek. Türkiye’deki açık işler dikkate alınarak bunların istihdam imkânı bir ölçüde gerçekleşmiş olacak. Çalışma imkânını elde etmiş olacaklar.

SIĞINMACILARA DESTEK İÇİN KAYNAK: Türkiye şu anda dünyanın üçüncü büyük insani yardım yapan ülkesi. ABD, İngiltere, arkasından geliyor. Kalkınma yardımlarımızın tümü, dış yardımlar, geçen yıl itibarıyla 3.5 milyar dolara ulaştı.

473 MİLYARLIK BÜTÇE: Bütçe büyüklüğü gelecek yıl 472.9 milyar lira. İyi yönetilirse büyük bir bütçe. Gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 10.7’lik bir artış öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi bu yıl hedeflenenden, milli gelirin binde 5’i kadar (9 milyar TL) daha iyi bir sonuçta bitiyor.

KAMUYA 74 BİN PERSONEL: Bu yıl kamuya 74 bin personel alınacak. 2014 bütçesini hazırlarken 74 bin toplam alım öngörmüştük. Ancak sadece ve sadece ilave öğretmen alımı nedeniyle yılı muhtemelen 104 bin civarında kapatacağız.

ÖZELLEŞTİRMEDEN 8.7 MİLYAR: Bu yıl için 6.8 milyar liralık, 2015 için 8.7 milyar lira, 2016 içinde 6.8 milyar lira civarında özelleştirme geliri öngörülüyor. Gelecek birkaç yıl için ortalama 4-5 milyar dolarlık özelleştirme geliri neredeyse garanti altına alındı.

1.2 MİLYON İSTİHDAM: İşgücüne katılım oranı hızla artıyor. Kadınların istihdamı artıyor. Türkiye’de son 12 ayda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişilik istihdam artışı var. İşgücüne katılım oranının da aynı anda arttığını düşünürsek, bu yılın ortalama işsizlik oranının yüzde 9.6 gerçekleşmesini bekleniyor.

88 MİLYARLIK YATIRIM: Kamu yatırımlarında bu yıl 85 milyar lira ile tamamlanacak. Gelecek yıl da 88 milyar liranın üzerinde başlangıç ödeneği öngörülüyor.

REFORMLAR OVP’NİN OMURGASI: Türkiye kriz yaşamadan reform yapmayı başaran ender ülkelerden biri. Bunun için Türkiye’nin önünde son derece elverişli bir dönem var. Bu

HAZİNE GARANTİSİ 3 MİLYAR: Gelecek yılın bütçesine de Hazine’nin ikraz, garantileri için 3 milyar dolarlık limit konuluyor. Hazine koşullu yükümlülüklerinin daha yakından takibi için yeni bir sistem oluşturuyor. Bu limitler çok nadir kullanılan limitler oluyor.

BANKALARA YÖNELİK İDDİALAR: Bankacılıkla ilgili söylentilere bakmayın, gerçeklere bakın. Onun haricinde kim olduğu belli olmayan, internet sitesinde gösterilip kaçırılan, sosyal medyada isimsiz dolaşan şeylere tabii ki itibar etmemek lazım. Özellikle BDDK banka banka daha iyi analiz yapar. Gerektiğinde BDDK Başkanı çıkar bir açıklama yapar. BDDK yazılı bir açıklama yapar. Bunun haricindeki hiçbir şeye güvenmeyin.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN NEDENİ: Bu yılki enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkmasının sebepleri sıralanabilir ama kurdaki artış ve TL’nin değer kaybetmesinin enflasyona bir geçişkenlik etkisi var. Öte yandan hangi ürünün fiyatı ne kadar artmış diye bakılınca işlenmemiş gıda fiyatlarının artışı çok yüksek. Gıda arz güvenliğine yönelik bir komite kuruluyor.

YATIRIM TEŞVİKLERİ: Teşvik önemli ama bir yandan da mevcut engelleri, zorlukları ortadan kaldırmak, asıl üzerinde çalışmamız gereken bir alan. Sanayi ile diğer sektörler arasındaki dengesizlikleri giderici tedbirler de önemli.

BDDK BAŞKANI’NIN RAHATSIZLIĞI: BDDK Başkanı Mukim Öztekin başarılı bir ameliyat geçirdi. En kısa zamanda sağlığına kavuşup tekrar işinin başına dönmesini ümit ediyoruz.

YAPISAL REFORMLARA ÖNCELİK: OVP’de büyümeyi hızlandıracak yapısal reformlara öncelik verilmesi öngörülüyor. Büyüme stratejisi kapsamında, makroekonomik istikrar, beşeri sermaye-işgücü piyasası reformları, teknoloji ve yenilik, fiziki altyapı, kurumsal kalite başlıklarından oluşuyor. 25 başlıktaki dönüşüm programları yaşama geçirilecek. Bugüne kadar bin 250 eylem için takvimlendirme çalışması sürdürülüyor.

İŞLEME REJİMİ VE İTHALAT: Kamuoyunda dâhilde işleme rejiminin ithalatı teşvik eden bir mekanizmaya dönüştüğüne yönelik bir algı oluştu. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Mersin Gümrük Müdürlüğü bünyesinde dâhilde işleme rejimi kapsamında ihracatı yapılan tüm ürünlerle ilgili numune alınarak bir tahlil yapıldı. 703 maldan numune alınırken, ihraç edilen 73 malda sıkıntı tespit edildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL: Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller üzerinde yoğun bir çalışma var. Ar-Ge ve inovasyon, dizayn ve mühendislik ile üretim ve pazarlama olarak üç aşamalı bir çalışma yürütülüyor. 2020’den önce Türkiye ve dünya yollarında bir yerli otomobil markasını görmek için çalışılıyor.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir