Kamu Görevlilerine Fazla Çalışma Yaptırılamayacak

admin avatarı

KAMU GÖREVLİLERİNE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILAMAYACAK

Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacak.

Başbakanlık’ın “fazla çalışma” konulu genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge şu şekilde:

Başbakanlıktan:

Konu : Fazla Çalışma

GENELGE

2014/5

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara özenle riayet edeceklerdir.

1. Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

2. Fazla çalışma yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mevzuatıçerçevesinde ödenecektir.

3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığıücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir