İŞ BIRAKAN SENDİKALI DOKTORA İYİ HABER

admin avatarı

Sendikal hak ve özgürlüklerin bir bir tırpanlandığı Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) önemli bir karara imza attı. Üyesi olduğu sendikanın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi çağrısına uyarak işe gelmeyen aile hekimine disiplin cezası verilmesinin, demokratik toplum gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı kararına varıldı.

OLAY RİZE’DE YAŞANDI…

Zorunlu nöbet uygulamalarını protesto için bir sağlık sendikasının yaptığı eylem çağrısına uyan doktora iyi haber geldi. Rize’de görev yapan bir aile hekimi, üyesi olduğu sendikanın Türkiye genelinde iş bırakma çağrısına uyarak bir günlüğüne işe bıraktı. Aile hekimi hakkında, mesai denetiminde görevinin başında olmadığı gerekçesiyle “izinsiz işe gelmemek” hükmü uyarınca 5 ihtar puanı cezası verildi. Aile hekimi ise bunun üzerine KDK’ya şikayette bulundu.

HUKUK VE HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL…

Başvuruyu inceleyen KDK, şikayetçiye verilen cezanın, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı tespitinde bulundu. Kararda, çıkarlarını korumak amacıyla hak arama özgürlüğü ve sendikal özgürlükler çerçevesinde örgütsel bir uyarı mahiyetinde Türkiye genelinde iş bırakma eyleminde bulunma çağrısında bulunan üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak işe gelmeyen şikayetçiye disiplin cezası uygulanmasının, her ne kadar verilen ceza az da olsa kişileri sendikal faaliyetlere katılmaktan vazgeçirecek caydırıcı bir nitelik taşıdığı, demokratik toplum gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından, verilen cezanın hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN’İN KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ:

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak iş bırakan bir sağlık çalışanına verilen cezayı hukuk ve hakkaniyete uygun bulmayarak, iptal edilmesi çağrısında bulunması demokratik yaşam açısından son derece olumludur. Hak aramak ve bunun için gerektiğinde iş bırakmak demokratik bir haktır. Bunun bu tip cezalarla önlenmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu bağlamda bir kez daha haksızlığın karşısında her zaman hak mücadelesi vermeyi sürdüreceğimizi deklare ederiz.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts