HEMŞİRELERİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Türkiye’de görev yapmakta olan 170 bin hemşirenin, çalışma ortamından şiddete, performansa dayalı çalışma koşullarından özlük hakkı kaybına kadar binbir sorunla boğuştuğuna dikkat çekerek, “Binbir sorunla boğuşarak fedakârca hizmet vermeye çalışan hemşirelerimizin sorunları bir an çözüme kavuşturulmalıdır. Sorunların çözümü için yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Bayraktar, Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hemşireliğin, çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir meslek olduğunun altını çizerek, “Yıllardır hemşireliğin kutsal bir meslek olduğu herkes tarafından söylenmesine rağmen, mesleğin sorunlarının çözümü konusunda aynı hassasiyet gösterilmemiştir. Tam da bu nedenle hemşirelik mesleğinde eğitim, uygulama, istihdam, iş güvencesi, özlük ve ücretler konusunda ciddi hak kayıpları yaşanmaya ve giderek de artmaya başlamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

ŞİDDET SORUNU HALA ÖNCELİĞİMİZ

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunumunda en fazla şiddete uğrayan unvanlar arasında ilk sıralarda yer aldığına vurgu yapan Bayraktar, “Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında gelen şiddet eylemleri hala artmaya devam etmektedir. Bu tarz eylemlere kalkışanlar kadar bunları çözüme kavuşturamayan yetkililerde yaşanan her bir saldırıdan aynı oranda sorumludur. Bu sorunun çözümü için de ceza oranlarının artırılması gerekmektedir” dedi.

Bayraktar ayrıca hemşirelerin, maruz kaldıkları meslek hastalıkları, iş kazası riskleri, nöbetli ve fiziksel güç gerektiren çalışma koşullarına karşın, hak ettikleri fiili hizmet süresi zammından mahrum bırakıldıklarına dikkat çekerek, “Türkiye’de hemşirelerin iş yükleri Avrupa ortalamasından 7 kat daha fazla iken aldıkları ücret ancak onların 3’te 1’i kadardır. Hemşireler fazla çalışmanın karşılığını maalesef alamamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

HEMŞİRELERİN İŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA

Türkiye’de hemşire istihdamının çok düşük olduğu bilgisini de veren Bayraktar, Türkiye’de yaklaşık 170 bin hemşirenin görev yaptığını kaydederek, “100 bin kişiye düşen hemşire sayısı Avrupa Birliği ülkelerinde 562, üst gelir grubu ülkelerde 709 olurken, bu sayı Türkiye’de 237’e kadar düşüyor. Verilere göre, Türkiye’nin Avrupa ülkelerini yakalayabilmesi için 250 bin yeni hemşire istihdam etmesi gerekiyor. Üst gelir grubu ülkeleri yakalayabilmek için ise 360 bin yeni hemşireye ihtiyaç var. Bu sayılara ulaşılamadığı için mevcut hemşirelerin omuzlarındaki yük çok fazladır” dedi.

İş yoğunluğundan kaynaklı olarak hemşirelerin neredeyse tamamının tükenmişlik sendromu yaşadıklarına da vurgu yapan Bayraktar, “Hemşireler de iş yükü fazlalığı, düşük ücret, duygusal destek verme zorunluluğu, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan yetersizlikler, otonomi azlığı, rol belirsizliği, yükselme, gelişme ve ödüllendirme olanaklarının sınırlı olması, mesleğin imajı ve özgüven eksikliği gibi etmenler nedeniyle iş ortamında yoğun baskı altında kalmakta ve büyük ölçüde stres yaşamaktadırlar” değerlendirmesinde bulundu.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts