Hemşirelerin Sorunları İçin TBMM’ye Soru Önergesi Verildi

admin avatarı

İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER; “Ülkemizde yaşanan Hemşire sıkıntısı ve Hemşirelerinin Sorunları” ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun yanıtlaması amacıyla aşağıdaki Yazılı Soru Önergesini TBMM’ye sundu.

Türkiye’nin en eski üniversitelerine sahip olan, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin hemen her yerinden gelen hasatlara hizmet veren İzmir’de kamu üniversitesi hastanelerinde hemşire sıkıntısı yaşanmaktadır.

Üniversite hastanelerinde hemşire açığı nedeniyle acil ve poliklinik servisleri hizmet verememekte, hastalar İzmir’den başka illere hastanelere taşınmak zorunda kalmaktadır. Üniversite hastanelerinde verilmeyen hemşire kadroları en temel servislerin kapatılmasına, sağlık hizmetlerinin verilememesine neden olmaktadır.

Üniversite hastanelerinde 4/B sözleşmeli statüsünde çalıştırılan hemşirelerin eş durumu mazereti ve görev yeri değişikliği gibi haklarının bulunmaması, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler hemşireleri görevi bırakmaya zorlamaktadır. Yine taşeron firma üzerinden alınan, çalıştırılan hemşireler sağlık sektörünün kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Ayrıca kamu üniversitesi hastanelerinde çalışan personel ücretlerinin genel bütçeden karşılanmaması üniversitelerin gerekli ve yeterli bilimsel çalışma yapmasına da engel olmaktadır. Konunun temel kamu sağlığı olması sorunlarının artarak sürmesi sıkıntılara çözüm bulanmasını ve konuya açıklık getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda;

– Ülkemizde kaç tane üniversite hastanesi bulunmaktadır? Bunların kaçı kamu üniversitelerine kaçı özel üniversitelere bağlıdır?

– Kamu üniversite hastanelerinde kaç hemşire çalışmaktadır? Bunlar hangi tip kadro ile çalışmaktadır?

– İzmir’de kamu üniversitesi hastanelerinde çalıştırılan hemşire sayısı ne kadardır? Bunların kadro statüsü nedir?

– İzmir’de son bir yılda kamu üniversitesi hastanelerinden başka illere hastanelere taşınan hasta sayısı ne kadardır? İzmir’den gönderilme nedenleri nedir?

– Son beş yılda kamu üniversite hastanelerinden ayrılan hemşire sayısı ne kadardır? Bunların statüleri ve ayrılma gerekçeleri nedir?

– Son beş yılda kamu üniversitesi hastanelerine verilen hemşire kadrosu sayısı ne kadardır?

– Kamu üniversitesi hastanelerinde taşeron firma üzerinden alınan istihdam edilen hemşire sayısı ne kadardır?

– Kamu üniversitesi hastanelerinde hemşire-personel sıkıntısı nedeniyle son bir yılda kapatılan servis sayısı kaçtır?

– Ülkemizde bir hemşireye kaç hasta düşmektedir? Dünyada genel kabul gören ortalama hasta hemşire oranı kaçtır? sorularının Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yanıtlanması amacıyla TBMM’ne Yazılı Soru Önergesi sunmuştur.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir