Hemşire Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi

admin avatarı

Hemşirelerin ücretlerinin artırılması için kanun teklifi veren Antalya Milletvekili Op.Dr. Akif Bulut, hemşirelerinin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını gözler önüne serdi

Teklifte şu ifadeler yer aldı:

GENEL GEREKÇE

Bütün sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında bir iyileştirme sağlanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle; İş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerine, Sağlık hizmetini parçalamaya ilişkin hizmet satın alma ve taşeronlaştırma yöntemlerine, Performansa dayalı ödeme yöntemine,yönelik yasa ve alt düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.


Hemşirelerin ücretlerinin insanca yaşam koşullarına ulaşması için ek gösterge, özel hizmet tazminatı oranlarında değişiklik yapılmasının yanı sıra, sağlık hizmetleri tazminatı adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını önermektedir. Hemşirelerin nöbet saat ücretlerinde ise normal mesainin üzerine fazla çalışma olduğundan

hareketle üç beş lira gibi kabul edilemez rakamlar yerine emeklerini gerçekçi bir biçimde karşılayan artışların yapılması gerekmektedir.

Hemşirelerin dinlenme haklarını, makul sürelerde çalışma haklarını ihlal eden ve aynı zamanda hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi,

40 saatlik haftalık normal mesai süresinin yanında nöbet vb. yollarla fazla çalışma dahil haftada en fazla 56 saat çalıştırılabileceklerine ilişkin düzenleme yapılması önerilmektedir.

Yıllık izin süresi mesleki kıdeme göre 20 ve 30 gün olarak belirlenmekte, ayrıca mesleki gelişim izni düzenlenmektedir. Mesleki gelişimin özendirilmesi için ise ayrı bi madde düzenlenmesi yapılması önerilmektedir.

Yalnızca hemşirelerin değil özelde sağlık çalışanlarının genelde ise bütün kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarınıngerçekleştirebilmesi için sendikal hakların tam olarak kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilinciyle Anayasa’nın 18. maddesindeki düzenlemenin toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev hakkını da içerecek bir biçimde yapılması talep edilmektedir.

Ayrıca sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, sağlıklı, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması istenmektedir.

Hazırlanan bu kanun değişikliği teklifinin kabul edilmesi halinde Hemşirelerin eline geçecek ücretler tasarının sonunda tablo halinde gösterilmektedir Sağlık çalışanlarına nitelikli sağlık hizmeti için iş güvencesini, insancıl bir ücretlendirme yöntemini, mesleki gelişimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve karşılıklandırma sistemini, makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarını demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını içeren mevcut mevzuat ve statü içinde hazırlanan Kanun Teklifimizin sunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir