HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

admin avatarı

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Tokat İl Temsilcisi ve Bağımsız Sağlık-Sen Tokat İl Başkanı Erhan ARTAR sağlık çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının her geçen gün çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekti. ARTAR, yazısında şunlara dikkat çekti:

 

“Sayın Sağlık Bakanımızın beyaz reform diye açıkladığı reformlar tüm sağlık çalışanlarını aynı şekilde kapsamadığı için hekim dışı sağlık çalışanlarına sadece ‘bir parmak bal çalalım ve susturalım mantığıyla’ hareket edilerek hekim dışı sağlık çalışanları küstürülmüş ve iş barışı bozulmuştur.

 

Beyaz reform adı altında performans sisteminin adı değiştirilerek teşvik adı altında ödemeler yapılmaya başlandı. Hekimlerimizin teşvik adı altında aldığı ücretler 15-30 bin TL arasında değişirken hekim dışı sağlık çalışanları 450-1500 TL arasında ücret almakta olup yardımcı hizmetler sınıfı hiç almamaktadır. Aradaki fark çok açılmıştır. Hekim dışı vefakar ve cefakar sağlık çalışanları bu ücretleri hak etmemektedir. Sağlık ekip işidir deyip ekip içinde ayrım huzursuzluk çıkarmıştır teşvik ödemeleri. Hekimlerimizin aldığı teşvikte gözümüz yoktur sonuna kadar hak ediyorlar. İsteğimiz hekim dışı sağlık çalışanlarına verilen teşvik katsayılarının arttırılmasıdır.

 

Diğer bir husus teşvik ödemeleri de bir kaç yıl sonra SUT fiyatlarının enflasyon karşısında yetersiz kalacağından hastane gelirleri düşecektir ve hekimlere yine aynı oranlarda teşvik verebilmek için hekim dışı sağlık çalışanları teşvik alamayacak duruma gelecektir. Sayın Bakanım biz sağlık çalışanları geçici çözümler değil kalıcı çözümler istiyoruz, sabit maaşımıza seyyanen zam istiyoruz.

 

Diğer bir husus da ailelerimizden ayrı kalarak normal mesaide saatlerdir çalışmamızın iki üç katı enerji sarf ederek tuttuğumuz nöbetlerdir. Hastane yönetimleri tutulan nöbet ücretlerini vermeyip izin kullanma veya nöbet tutturmamak yönünde tavır sergilemektedirler. Bu tavrı sorguladığımızda Sağlık Bakanlığının yazısı olduğu ve nöbet ücretlerinin gelir kaynağı olarak görülmemesi yönünde olduğunu görmekteyiz. Günümüz şartlarında enflasyonun yüksek olduğu son dönemlerde nöbet ücretleri sağlık çalışanlarının mutfak masraflarının veya çocuklarımızın okul giderlerinin bir bölümünü karşılamaktadır alın teri dökülerek tutulan nöbet ücretlerimize dokunmayınız.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya başladığı uzman öğretmen 2500 TL başöğretmen 4500 TL unvanlarına verilen ekonomik hak kazanan öğretmenler gibi şartlarını yerine getiren sağlık çalışanları olarak bizler de istiyoruz ve inanıyoruz ki bu sağlık çalışanlarının bilgilerini yenileyerek kaliteyi arttıracaktır.

Hekim dışı sağlık çalışanları olarak kamuoyunda beyaz reform diye tüm sağlık çalışanlarını kapsadığı algısı yaratılarak asıl reformlar hakkı olan hekimlerimize verilip hekim dışı personele anı kurtaracak bir parmak bal çalınmıştır. Bağımsız Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarını savunmak için her zaman mücadele vereceğiz.

 

Bağımsız Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanları sendikalarına sesleniyorum: Zaman ayrışma zamanı değil birlik olma zamanıdır. Gelin hep beraber kararlar alalım ve sağlık çalışanlarının haklarını hep birlikte gür bir sesle duyuralım.

 

Erhan ARTAR

Bağımsız Sağlık-Sen Tokat İl Başkanı

BASK Tokat İl Temsilcisi

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts