HANGİ BÖLÜMLER SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜST ÖĞRENİM DEĞİL

admin avatarı

Bazı bölümlerin, sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için üst öğrenim olmadığına karar verildi.

ZAM TAZMİNAT KARARNAMESİNDE YER ALAN HÜKÜM

Bilindiği üzere, zam tazminat kararnamesinin (e) bendi şu şekildedir:

“e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.”

Bu maddeye göre, Sağlık Hizmetleri Sınıfında bir kadroda çalışan bir sağlık personeli, eğer sağlık hizmetleri sınıfına atanmaya imkan verecek bir üst öğrenimi bitirirse, bu halde zam ve tazminatını bulunduğu kadroya ait zam ve tazminatı değil üst öğrenime karşılık gelen zam ve tazminatı alır.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN, ÜST ÖĞRENİM OLMADIĞINA KARAR VERİLEN PROGRAMLAR

Sağlık Bakanlığı, YÖK’ten ve Devlet Personel Başkanlığından aldığı görüş doğrultusunda, aşağıda yer alan 6 programın, Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar için bir üst öğrenim olmadığına karar vermiştir.

– İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

– Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Teknikeri Programı,

– Teknik Programlar Bölümü Laboratuvar, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü,

– Biyokimya Teknikerliği Önlisans Programı,

– Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programı,

– Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı 81 il Valiliğine 11 Mart 2015 tarih ve 3560 sayılı yazıyla gönderilmiştir.(memurlar.net)

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts