Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında 70 Puan Şartı

admin avatarı

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunlu olacak.

“Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, görevde yükselmeye tabi kadrolar “yönetim hizmetleri grubu, hukuk hizmetleri grubu, bilgi işlem hizmetleri grubu, araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu, idari hizmetler grubu, yardımcı hizmetler grubu” olacak. Unvan değişikliğine tabi kadrolar ise şöyle belirlendi:

“Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.”

Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekecek.

DUYURU VE BAŞVURU

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, her yılın 15 Ocak tarihine kadar duyurulacak. İlgililerin müracaatları 1 Şubat tarihine kadar alınacak. Duyuruda yazılı sınava ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen konu başlıklarına yer verilecek. İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecek. Personelin, görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılması amacıyla, ilgili mahalli idareler her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınava tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirilecek. Valiliklere gelen listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderilecek.

SINAVLAR

Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınmasının zorunlu olup duyuruda belirtilecek.

Sözlü sınav, ilgili mahalli idare tarafından yapılacak. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavın değerlendirmesinde esas alınacak unsurlar şöyle:

“-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel kültürü ve genel yeteneği,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.”

Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.”

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts