DOKTORLARA ÖDENEK DARBESİ

admin avatarı

Tam gün yasasında yapılan değişikliklere göre mesai saatleri dışında muayenehanesinde veya özel hastanede çalışan hekimlere üniversite ödeneği ve ek ödeme verilmeyecek. Ayrıca üniversiteden atılanlara okula dönüş yolu açıldı

Ak Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen düzenlemeye ilişkin kararında, hekimlerin saat 17.00’den sonra çalışıp çalışmamasıyla ilgili izni Meclis’in takdir yetkisine bırakması üzerine harekete geçti. Türkiye sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulmasını da öngören yasa tasarısında yapılan son dakika değişikliklerine göre; mesai saatleri dışında muayenehanesinde veya özel Hastanede çalışan hekim, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman öğretim üyelerine, “üniversite ödeneği ve ek ödeme” verilmeyecek. Bu düzenleme, GATA’da çalışan öğretim üyelerine de uygulanacak.

Genel Kurul’da tüm maddeleri kabul edilen tasarıya eklenen yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

* Eğitim-öğretim faaliyetini yürütürken kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı belirlenen vakıf üniversitelerine “mali denetim” uygulanacak. Verilen sürede aktarılan kaynağın vakıf üniversitesine iade edilmemesi halinde YÖK faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir kararı alabilecek.

* Alkollü içki satılan yerler ile dönüşüm programına alınan dershane ve öğrenci etüt merkezleri arasında en az 100 metre mesafe bulunmasına ilişkin yasal zorunluluk, söz konusu eğitim kurumlarının dönüşümü için 2018-2019 öğretim yılının bitimine kadar öngörülen geçiş sürecine mahsus olmak üzere uygulanmayacak.

31 Aralık’a kadar süre

* Hekim, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden mesai saatleri dışında özel muayenehanesinde veya özel hastanelerde görev yapanlara, üniversite ödeneği ve ek ödeme verilmeyecek. Ancak bu hekimler ve öğretim üyeleri, muayenehanelerini kapatır özel hastanelerden ayrılırsa ödeme hakkından yararlanabilecek. Faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31 Aralık 2014’e kadar bu beyanlarını görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirmeleri gerekecek ve bu kişilerin en geç 31 Mayıs 2015’e kadar faaliyetleri sona ermiş sayılacak. Bu düzenlenleme, GATA’da çalışan öğretim üyelerine de uygulanacak. Ancak GATA’daki öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmeyecek.

* Sağlık Bakanlığı’nca, Maliye Bakanlığı’nın onayıyla belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkili olacak. Ancak bu halde dahi yüzde 50 oranı, sağlık tesisi bazında yüzde 65’i geçemeyecek. Böylece, organ nakli gibi özellikli işlemleri yapan doktorların özel sektöre kaçması engellenecek.

milliyet

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts