Ağustos 09, 2022
Image

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN BAŞKANI BAYRAKTAR: HEMŞİRELERİN YIPRANMA HAKLARI DERHAL KENDİLERİNE VERİLMELİ

Mayıs 13, 2022 306

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “2020’de 157 bin olan hemşire sayısı artan nüfusa ve iş yoğunluğuna rağmen 2021’de 154 bine gerilemiştir. Bu rakam hemşirelerin en kadar büyük bir iş baskısı altında olduğunu sözler önüne sermektedir. Bu sebeple hemşirelerin sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulmasını ve yıllardır yerine getirilmeyen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını talep ediyoruz” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar, Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de görev yapan bir hemşirenin, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yaptığını gösterdiğini belirterek, 2020’de 157 bin olan hemşire sayısının artan nüfusa ve iş yoğunluğuna rağmen 2021’de 154 bine gerilediğini ifade etti. Bu rakamların hemşirelerin ne denli bir iş yoğunluğu yaşadığını ve iş baskısı altında ezildiğini ortaya koyduğunu gösterdiğini belirterek, Hemşirelerin acil çözüme kavuşturulmasını bekledikleri maddeleri şöyle sıraladı:

*Pandemi ile mücadelede etkin rol oynayan ve bu uğurda hayatını kaybederek, halkımızın gönlünde şehit mertebesine ulaşan sağlık çalışanlarımıza şehitlik statüsünün verilmesini talep ediyoruz.

*Meclis’ten çıkarılan sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin takipçisi olunmasını ve çalışanlara şiddet uygulayan kendini bilmezlere kanunun öngördüğü en ağır cezaların verilmesini talep ediyoruz.

*Yıllardır yerine getirilmeyen 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesini talep ediyoruz.

*Ek ödeme ve performans ücretlerinin zamanında ödenmesini, geçim sıkıntısı yaşayan sağlık çalışanlarının bu anlamda maddi olarak mağdur edilmemesini talep ediyoruz.

 

DENGE TAZMİNATLARI EMEKLİLİĞE YANSITILMALI

 

*Denge tazminatlarının döner sermaye içine dahil edilerek hesaplanmasından kaynaklı döner sermayeden faydalanamayan sağlık çalışanlarının bu sorununun çözülmesini, ayrıca denge tazminatlarının emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz.

*Tüm branşlarda görevde yükselme hakkı tanınmasını, bu konuda hemşirelerin yaşadığı sorunun çözülmesini talep ediyoruz.

*Devlet ve üniversite hastaneleri arasındaki farkların kaldırılmasını hem statü hem de çalışma şartları açısından eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz.

*Hiçbir meslek grubunda olmayan bir uygulama ile asgari ücretli hemşire çalıştırılmasının profesyonel bir yaklaşım olmadığını ve bu uygulamaya son verilmesini talep ediyoruz.

*Esnek çalışmadan yararlanamayan, üstüne fazla mesai ile hastaneye gelerek daha da risk altına girilmesine neden olan sağlık çalışanı eksiğinin giderilmesini ve yeni istihdam politikası belirlenmesini talep ediyoruz.

*Mazereti olmayan kişilerin unvanları dışında çalıştırılmamasını talep ediyoruz.

 

SINAVLAR HAKKANİYETLİ YAPILMALI

 

*Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl hakkaniyet ile yapılması suistimale açık olan mülakatın kaldırılmasını talep ediyoruz.

*Memur maaşlarını oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine dahil edilmesini talep ediyoruz.

*Fazla mesai ücretlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

*Eş durumu, sağlık ve öğrenim durumlarının önündeki keyfiyet engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz.

*Sözleşmeli statüsünde çalışan tüm sağlıkçılara kadro verilmesini talep ediyoruz.

*Sağlık kuruluşlarındaki kreş sorununun çözülmesini talep ediyoruz.

BAŞ YAZI

baskan2.jpg
© 2022 Bağımsız Sağlık Sendikası