Mevzuat

 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

  .

  11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28261 KANUN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6289                                                                                                Kabul Tarihi: 4/4/2012 MADDE 1 –25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu…

 • Avrupa Sosyal Şartı

  .

  AVRUPA SOSYAL ŞARTI Torino, 18.10.1961 Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler; Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensiplerin gerçekleştirilmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında daha…

 • Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

  .

  KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (151 NO’LU SÖZLEŞME) 151 NOLU SÖZLEŞME                                                                    KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ…

 • Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

  .

  SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (87 NO’LU SÖZLEŞME) 87 NOLU SÖZLEŞME          SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ                                                            KORUNMASINA  İLİŞKİN SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi:17 Haziran 1948 Kanun Tarih ve…

 • Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözlaşme

  .

  TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME (98 NO’LU SÖZLEŞME)   98 NO’LU SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO’nun temel…

 • Hizmet Kolları Yönetmeliği

  .

  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde…

 • Kamu Personeli Danışma Kurulu Yönergesi

  .

  Kamu Personeli Danışma Kurulu Yönergesi                BİRİNCİ BÖLÜM                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                Amaç ve kapsam                Madde 1 — (1)Bu Yönergenin amacı, kamu görevlileri sendika ve…

 • Sendika Üyelik ve Çekilme Formları İle Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmelik

  .

  Sendika üyelik ve çekilme formları ile tutulacak defterler hakkında yönetmelik         YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ:  7 EYLÜL 2001 YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN SAYISI :  24516  Kamu Görevlileri…

 • Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurl. ve Uzlaştırma Kurulu Yönetmeliği

  .

  Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurl. ve uzlaştırma Kurulu Yönetmeliği         YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ:9 KASIM 2001 SAYISI:24578 KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL,…

 • Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Tebliğ

  .

  Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Tebliğ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:                      4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak,…