BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME İÇİN 40 TALEP AÇIKLADI

admin avatarı

Ağustos ayı başında başlayan ve milyonlarca memurun mali, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri öncesi memurlar taleplerini açıkladı. Bağımsız Sağlık-Sen tarafından açıklanan talepler içerisinde memurlara yüzde 10+10+enflasyon zammı, bayramlarda ikramiye ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi acil çözüm bekleyen 40 talebe yer verildi.

 40 başlık altında taleplerini sıralayan Bağımsız Sağlık-Sen memurlar adına şunları istedi:

SENDİKAMIZIN 40 TALEBİ

1.Toplu sözleşme iki yılda bir yerine yıllık yapılmalı.

2. 2015 için memurlara yüzde 10+10+enflasyon farkı verilmeli.

3. Dini bayramlarda en az bin lira ikramiye verilmeli. (Her yıl memur maaş katsayısına göre artırılmalı)

4. 2014 yılında verilmeyen enflasyon farkı iade edilmeli.

5. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı.

6. Ek göstergeler artırılmalı.

7. 4/C’li, 4/B’li personel ile tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli.

8. Yıllık vergi matrah miktarları artırılmalı.

9. Bayramlarda nöbet ücretleri arttırılmalı.

10. Memur maaş zammı işçi maaş zammının altında olmamalı.

11. Eşi çalışmayanların aile yardımı en az 800 TL’ye çıkartılmalı.

12. Memur emeklilerine de aile yardımı verilmeli.

13. Çocukları okuyan memurlara eğitim yardımı verilmeli.

14. TOKİ’yle işbirliği yapılarak memurlar için ucuz konutlar yapılmalı.

15. Lojmanda kalmayan memurlara kira desteği verilmeli.

16. Enflasyon farkı yerine, enflasyon+büyüme oranı farkı uygulamasına geçilmeli.

17. Görevde yükselmeler yazılı sınav ve liyakat esaslarına göre belirlenmeli.

18. Memur, şef ve müdür arasındaki maaş artışındaki fark uygun bir seviyeye çekilmeli.

19. Kıdem aylığında yıl sınırı kaldırılmalı ve gösterge rakamı artırılmalı.

20. Ulaşım ve kreş yardımı verilmeli.

21. Derece sınırlaması kaldırılmalı.

22. Engelli kamu görevlilerine 5 yılda 1 derece verilmeli ve emekliye ayrılmaları durumunda ikramiyeleri 25 yıl üzerinden hesaplanmalı.

23. Kadın memurların doğum öncesi ve sonrası izin süreleri artırılmalı, ilave mali ve sosyal haklar sağlanmalı.

24. İşçi statüsünde geçirilen süreler kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylıkta değerlendirilmeli.

25. Disiplin cezalarının affı ve bunlara bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmamalı.

26. İş sağlığı komisyonlarında çalışma ortamı hakkında sendika temsilcileri ve çalışanların görüşü ön şart olmalı.

27. Sağlıkçılara söz verilen yıpranma payı biran önce verilmeli.

28. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılmalı.

29. Eğitim teşvik edilmeli.

30.Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının eş durumu tayinleri için yasal düzenleme biran önce yapılmalı.

31. Lisans ve lisans tamamlama, teknisyen ve teknikerlere mühendis olacak şekilde özlük hakları ile birlikte tanınmalı.

32. Lisansiyer sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600’e çıkartılmalı.

33. Sağlık çalışanlarına muayenede öncelik verilmeli.

34. Hasta kayıttan taburcu işlemine kadar sağlık çalışanları bir bütün olarak görülmeli buna göre yönetmenlikler tekrar düzenlenmeli.

35. Sağlık hizmetinde taşeron işçi çalıştırılması biran önce durdurulmalı.

36. Sağlık turizmine paralel olarak başarı şartı ile taşra teşkilatına ücretsiz yabancı dil eğitimi sağlanmalı.

37. Akademik personele, savcı-hakim ve subaylara yapılan ek ödemelerin benzeri diğer memurlara da yapılmalı.

38. Memurken sözleşme hakkı tanınıp aynı kurumda aynı işi yapan ve fazla ücret alan personele tanınan haklar diğer personele de verilmeli.

39. Uzman sağlıkçı uygulaması hayata geçirilmeli, yüksek lisans yapanlara uzmanlık, doktora yapanlara da kariyer uzman hakkı verilmeli.

40. Güney Doğu ve diğer mahrumiyet bölgelerindeki sağlık çalışanlarının döner sermayeleri yüzde 100 artırılmalı.

 

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts