BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR: SAĞLIKÇILARIN SORUNLARI İYİLEŞTİRİLMELİ Kİ TOPLUM İYİLEŞEBİLSİN

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, toplumların hem fiziki sağlığı hem de ruh sağlığı için mutlu ve geleceğine güvenle bakabilen, geleceğinden endişe duymayan sağlıkçıların varlığının şart olduğunu ifade ederek, “Maalesef ülkemizde sağlıklı bir toplumun öncelikli ihtiyacı olan sağlıkçılar üvey evlat muamelesi gördüğü için ülkece birçok kazanımımızı kaybetmekteyiz. Bir dönemin baş tacı edilen sağlıkçıları bugün artık parmak sallanan, ülkesini terk etmeye zorlanan, bütün hakları tırpanlanmış, ailesini geçindirmekten dahi aciz bir meslek grubu haline dönüştürülmüştür. Sağlıkçıların kronikleşen sorunları çözülmeden toplum sağlığının kangrene dönüşeceği ve günün sonunda herkesin bu durum karşısında kaybedeceği yetkililer tarafından görülmelidir” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak milli bir meselemizdir” sözlerine dikkat çekerek, toplum sağlığının ülkeler için en kritik konuların başında geldiğini anlattı. Milli bir meselede en kritik role sahip sağlık çalışanlarının ise bugün karşı karşıya kaldığı muameleler ve sorunlar sebebiyle kendi ruhsal sağlıklarını bile müdafaa edemediklerini anlatan Bayraktar, “Sağlıkçılar gün ve gün eriyen mali, sosyal ve özlük hakları karşısında kendi sağlıklarını bile kaybeder duruma gelmiştir. Aldığı düşük ücretler karşısında evini geçindirme kaygısı taşıyan, çocuğuna istediği bir geleceği kuramayan, aşırı ve kontrolsüz nöbetler karşısında psikolojisi bitik hale getirilen, hizmet verdiği kişiler tarafından şiddete uğrayan ve toplumca yalnız bırakılan sağlıkçılar artık kendileri de ruhen iyi durumda değil. Önce sağlıkçıların bu sorunları iyileştirilmeli ki daha sonra toplum iyileştirilebilsin” dedi.

 

İKTİDAR ÜCRET POLİTİKASINI DERHAL DEĞİŞTİRMELİ

 

Bayraktar, sağlıkçıların yaşadığı sorunların başında Hükümetin uyguladığı ücret politikası geldiğini ifade ederek, “Son dönemde karşı karşıya kaldığımız hiper enflasyon nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ücretler geçinmeyi zorlaştırıcı bir miktara dönüşmüştür. Ancak burada en önemli faktör Hükümet, uyguladığı politikalarla ücret dengesini de ortadan kaldırmıştır. Hiçbir eğitimi olmayan, KPSS nedir bilmeyen insanlarla yetkinliğe sahip sağlık çalışanlarının ülkemizde aldığı ücretler aşağı yukarı başa baş gelmiştir. Toplumun önemli bir kesimi asgari ücrete mahkum edildiği gibi bundan sağlıkçılarda payını almıştır. Yıllardır buçuk zamlara mahkum edilen sağlıkçılar ve kamu emeklileri bugün bazı sivil toplum kuruluşları tarafından açıklanan yoksulluk sınırının çok altında ücret aldığı gibi açlık sınırı ile yaşamaya mahkum edilmiştir. Şubat 2023’te yoksulluk sınırı 30 bin TL’nin üzerinde açıklanmıştır. Bu da net bir şekilde ortaya koymaktadır ki, sağlık alanında çok küçük bir kesim hariç olmak üzere yüzbinlerce çalışan artık yoksuldur. Hükümet bu ücret politikasını gözden geçirerek toplumun sağlığını emanet ettiği insanlara hak ettikleri ücretleri vermelidir” dedi. 

 

ÖMRÜMÜZÜ SAĞLIKÇILARIN KAZANIMLARINA ADADIK

 

Bayraktar, doktordan hemşiresine, sağlık teknisyeninden diş hekimine, eczacısından laboratuvar personeline, destek hizmetlerinden hasta bakım elemanlarına kadar sağlık çalışanlarının yüzbinlerce kişilik büyük bir aileyi oluşturduğunu ifade ederek, “Bağımsız Sağlık-Sen ailesinin bir ferdi olarak bizlerde bu ailenin bir üyesi olarak gerek kurulduğumuz 2002 yılından bu yana gerekse, ondan öncesinde içerisinde yer aldığımız sendika ve sivil toplum kuruluşları ile her daim sağlıkçıların haklarının müdafaası için görev başında yer aldık. Şimdi de ömrümüzün el verdiğince sağlık çalışanlarının geleceğe güvenle bakabilecekleri bir meslek hakkı elde edene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

 

SORUNLAR DERHAL ÇÖZÜLMELİ

 

Sağlık çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Sabit ödeme, performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmeli; en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmalıdır” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak kademeli ek gösterge artışının yapılması gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Sağlıkta şiddete sıfır tolerans gösterilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasası çıkarılmalıdır. Sağlık çalışanlarının çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir. Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır. Biz tüm bu sorunların takipçisi olacağız” dedi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir