BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: DİŞHEKİMLERİ PERFORMANS KISKACINDAN KURTARILMALI

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Türkiye’de ağız ve diş sağlığı koruyucu hizmetlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bu konuda diş hekimlerinin içerisine düşürüldüğü performans kıskacının payının da bulunduğunu belirtti. Diş hekimlerinin bu kıskaçtan kurtarılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, performans sistemi nedeniyle diş hekimlerinin nitelikli bir ağız ve diş sağlığı hizmetini sahip olamadıkları zaman nedeniyle yeterli ölçüde gerçekleştiremediklerini söyledi. Bayraktar, diş hekimlerinin her geçen gün daha ağır koşullar altında hizmet vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Bayraktar, 18-24 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada diş hekimlerinin sorunlarına dikkat çekti.

AB’DEKİNİN 3’TE 1’İ KADAR FAKÜLTE VAR

Bayraktar, Türkiye’de diş hekimlerinin daha mesleğe adım atarken büyük güçlüklerle karşılaştığını ifade ederek, “Ülkemizde hangi gerekçelerle açıldığı henüz anlaşılamayan, alt yapısı ve öğretim üyesi yetersiz dişhekimliği fakültelerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi mevcut fakültelerin kontenjanlarının da artırılması dişhekimliği eğitiminin niteliğini azaltmaktadır” dedi.

Bayraktar, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında yaklaşık 200 kadar olan dişhekimliği fakültesi sayısının Türkiye ise 64 olduğuna dikkat çekerek, “Eğitimin önemi ve bir toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için etkisi elbette tartışılamaz. Ancak bu şekilde gereksiz ve niteliksiz birçok fakülteyle gençlerin mesleklerine hazırlanması da kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DİŞHEKİMLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı koruyucu hizmetlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Bayraktar, bu sorunun çözümü için toplumun tüm kesimlerinin ağız ve diş sağlığı hakkını ve diş hekimlerinin emeğini savunması gerektiğini ifade ederek, çıkarılacak yeni kanunlarla da diş hekimlerinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Dişhekimlerinin sanat ve zanaat arasındaki ince bir çizgide mesleklerini icra ettiklerini söyleyen Bayraktar, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin AB kriterlerine uygun şekilde yükseltilmesi ve bu amaçla da bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” dedi.

“MUAYENEHANE TİCARETHANE OLMASIN”

Muayenehanelerde çalışan dişhekimlerinin “Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik”le birlikte karşılaştıkları sorunlara da dikkat çeken Bayraktar, söz konusu yönetmelikle muayenehanelerin mevcut fiziki şartlarına, hizmet verme sürelerine, sermayedar ortağın dişhekimi olmadığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına ilişkin yeni düzenlemelere yer verildiğini belirterek, “Dişhekimi olmayan kişilerin sermayedarlığında kurulan çalışma ortamları dişhekiminin kendi sorumluluğunda mesleğini icra etmesini engelleyecektir. Muayenehanenin kar amaçlı bir ticarethane olarak görülmesine de bu durum sebep olacaktır. O nedenle yönetmelik tekrar gözden geçirilmelidir” dedi.

DİŞHEKİMLERİ PERFORMANS KISKACINDAN KURTARILMALI

Kamuda çalışan dişhekimlerinin  performans sistemi içerisinde verimli çalışamadıklarını ve her geçen gün daha ağır koşullar altında hizmet vermek zorunda bırakıldıklarını söyleyen Bayraktar, diş hekimlerinin içerisine düşürüldükleri performans kıskacından kurtarılması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, performans sistemi nedeniyle diş hekimlerinin nitelikli bir ağız ve diş sağlığı hizmetini sahip olamadıkları zaman nedeniyle yeterli ölçüde gerçekleştiremediklerini söyledi.  

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir