BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN’DEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA NÖBET MEKTUBU

admin avatarı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

 

Sakarya Pamukova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sena Genç Elden imzasıyla yayınlanan 17.08.2022 tarihli E 92112622-929 sayılı “Nöbetler Hk.” konulu yazıda “Hastanemiz Yataklı Servis’te yatan hasta olmadığı günlerde servis nöbetçi hemşiresinin hasta yoğunluğunun devamlı olduğu Hastane Acil Servisi’nde üçüncü hemşire olarak saat 16:00’dan itibaren görevli olması ve Acil Servis’te o gün nöbetçi olan hemşirelerden fazla mesai oranı en yüksek olan hemşireden başlayarak saat 16:00’dan sonra nöbetinin iptali, eğer hafta sonu Yataklı Servis’te hasta olmadığında ise Yataklı Servis hemşiresinin 24 saatlik nöbetini Acil Servis’te tamamlaması, Acil Servis’te en yüksek fazla mesai oranı olan hemşirenin nöbetinin iptali, nöbet iptallerinin hafta içi saat 15.30’a kadar, hafta sonu nöbetlerinin iptal bildirimi Cuma günü saat 16:00’a kadar sms veya saglik.gov.tr uzantılı mail adreslerine yapılması, kamu zararını engellemek adına uygun görülmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.

Klinik Nöbetleri ve acil nöbetleri hakkında yukarıda belirtilen tarih ve sayılı resmi yazıda nöbet tutan personele, saglik.gov.tr üzerinden tebliğ edilen resmi hususlarda, idarenin planladığı iş ve eylemlerde iyi niyetle kamu zararı engellenmek istenirken, bunun neticesinde birçok telafisi mümkün olmayan ve sakıncalı eylemler olabileceği de ön görülmektedir. İlgili nöbet ve çalışma yönetmelikleri incelendiğinde idarenin haftalık ve aylık nöbet çalışma saatlerini planlarken çalışan haklarını ve çalışan bireyin aile ve sosyal yaşantılarını hiçe saydığı ve nöbetçi iken nöbet iptali sonrasında doğabilecek olumsuz bir olayda çalışanın hukuki dayanağının yok sayıldığı fark edilmiştir.

Bu sebeple idarenin bu yaptığı iş ve eylemlerden dolayı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından ilgili nöbet yazısının iptali gerekmektedir.

İlgili yönetmelik neticesinde aylık planlanan ve idare tarafından imzalanıp onaylanan nöbet listesindeki çalışan personelin isteği dışında kamu zararını önlemek gerekçesiyle planlanan nöbet iptali neticesinde kamu çalışanının başına gelebilecek her türlü olumsuzluğu kimin üstleneceği de belirsizdir. Bunun da tarafımıza kanuni süre içerisinde bildirilmesini talep etmekteyiz.

Özetle; Bu keyfiyetliğin biran önce son bulması için ilgili yazının iptalini ve söz konusu nöbet düzenlemesinden vazgeçtirilmesini talep etmekteyiz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts