BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN BAŞKANI BAYRAKTAR: TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİGORTALANMALI

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan (ZMSS) yalnızca kamuda görev yapan hekim, dişhekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan sağlıkçıların yararlanabildiğini ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarına mesleki risk sigortası yapılması gerektiğini söyledi. Hekimlerin de yalnızca ödedikleri sigorta priminin yarısını devletten alabildiklerine dikkat çeken Bayraktar, “Sağlık Bakanlığı tek bir sigorta şirketi ile anlaşıp tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını aynı yerden sigortalatsa toplu indirim nedeniyle devletin yapacağı masraf aynı kalacağı gibi, sağlık çalışanlarının tamamı da sigortalanmış olacaktır” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılından bu yana Türkiye’de uygulanmakta olan Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (ZMSS) kapsamına kamuda görev yapan tüm sağlıkçıların alınmasını isterken, sigorta primlerinin ise devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının hemşiresinden doktoruna, ebesinden ATT’sine, hizmetlisinden memuruna kadar bir ekip ruhu ile çalıştığını kaydeden Bayraktar, bu nedenle sorumluluk sigortası yaptırılırken de tamamına yapılmasını istedi.

SİGORTA PRİMİNİN HEKİME ÖDETİLMESİ YANLIŞ 

Bayraktar, Zorunlu Mesleki Sorumluk Sigortası kapsamında yalnızca kamu, özel sağlık kuruluşları ya da muayenehanesinde mesleğini uygulayan bütün hekimler, dişhekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin dahil olduğunu ifade ederek, kapsama kamuda görev yapan tüm sağlık çalışanlarının alınması gerektiğini belirtti. 

Uygulamaya göre kamuda görev yapan hekimlerin sigorta primlerini kendilerinin ödediğini, daha sonra ise çalıştıkları kurumun döner sermayesi ya da bütçesinden yatırdıkları primin yalnızca yarısını alabildiklerini ifade eden Bayraktar, “Kamuda çalışan hekimlerin kendi sigorta primlerini ödemeleri yanlıştır. Halbuki Sağlık Bakanlığı tek bir sigorta şirketi ile anlaşıp tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını aynı yerden sigortalatsa toplu indirim nedeniyle devlete sigortanın masrafı yine aynı kalacaktır. Hem de tüm sağlık çalışanları sigorta kapsamına dahil edilmiş olacaktır” dedi.

HAKİMİN PRİMİNİ ÖDEYEN DEVLET SAĞLIKÇININ PRİMİNİ DE ÖDESİN

Kamu kurumlarında çalışan hekimin vatandaşa hizmetin yanı sıra çalıştıkları kuruma da hizmet ettiklerine dikkat çeken Bayraktar, “Nasıl savcı, hakim gibi yargı mensuplarının hatalarının tazminatını devlet ödüyor, ancak avukat hatasını kendisi ödüyorsa, devlette çalışan doktorun tazminatını da Sağlık Bakanlığı ödemelidir. Özelde çalışan sağlık çalışanlarının ise ya kendileri ya da çalıştıkları kurum bu primleri ödeyebilir. Hak ve hakikate uygun olan da budur” dedi.

Hata yapmanın insana mahsus bir davranış olduğunu belirten Bayraktar, “Sağlık çalışanlarının da birer insan olduğu ve herkes gibi hata yapabilecekleri unutulmamalıdır. Ancak mesleki bir hata yapan hekim zaten Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından gerekli cezayı alıyor. İcabında sağlıkçılara hapis cezası ya da meslekten uzaklaştırma cezası verilebiliyor. Bizim talebimiz biran önce hekimlerimizle birlikte diğer sağlık çalışanları da hukuki koruma ve sigorta güvencesi altına alınmalı. Ancak bu şekilde sağlık çalışanlarının mutlu ve kafasındaki soru işaretleri giderilerek daha verimli çalışmaları sağlanabilir” dedi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts