BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN BAŞKANI BAYRAKTAR: SAĞLIK ÇALIŞANLARI RADYASYONUN PENÇESİNDE

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, görevleri gereği birçok branştaki sağlık çalışanının gerek ameliyathanelerde gerekse diş sağlığı merkezlerinde radyasyon yayan cihazlarla oldukça sık çalışmaları nedeniyle radyasyona maruz kaldıklarına dikkat çekti. Maruz kalınan dozun bilinmemesi ve gerekli önlemlerin alınmamasının çalışan sağlığı konusunda olumsuz sonuçlar doğurabildiğinin altını çizen Bayraktar, “Radyasyona sürekli ya da belirli aralıklarla maruz kalan sağlık çalışanları hayatlarının ilerleyen aşamalarında ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Gerekli düzenlemeler süratle yapılarak sağlık çalışanları radyasyonun pençesinden kurtarılmalıdır” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı radyasyon sorununa dikkat çekti. Bayraktar, görevleri gereği radyasyona maruz kalan radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp çalışanları ile ameliyathanelerdeki kardiyoloji, ortopedi, üroloji, beyin cerrahi vb. branşlar ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde radyasyon yayan cihazlarla oldukça sık çalışan hekimler, hemşireler, anestezi ve diş teknisyenleri ile diğer çalışanlara muayene ve operasyon sırasında maruz kaldıkları radyasyon miktarının belirlenmesi ve kişisel doz takibinin yapılabilmesi için gerekli dozimetrenin verilmediğini ve dolayısıyla çalışanların maruz kaldığı radyasyon miktarının tespit edilemediğini söyledi.

 

RADYASYON ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUYOR

Maruz kalınan radyasyon miktarının bilinmemesi ve gerekli önlemlerin alınmamasının çalışan sağlığı konusunda olumsuz sonuçlar doğurabildiğine vurgu yapan Bayraktar, hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli bilimsel deneylerin radyasyonun yaşlanmayı hızlandırdığını ve doğal yaşam süresini kısalttığını ifade ederek, radyasyonun insanlar üzerinde de aynı etkilere yol açtığını belirtti.

Bayraktar, sağlık kurumlarında radyasyonun, kimyasal ajanların ve anestezik gazların çalışanlar üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, “Sağlık çalışanları vatandaşın sağlığına kavuşması için canla başla mücadele ediyor. Kendi canlarını, sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının yetkililerden tek isteği çalışma koşullarının iyileştirilmesidir” dedi.

KIRMIZI “DİKKAT” İŞARETİNİ YETKİLİLER DE GÖRMELİ

Bayraktar, radyasyon etkisinin yoğun olduğu yerlere asılan kocaman kırmızı “Dikkat!” işaretlerinin hükümet yetkilileri ve kurum yöneticileri tarafından da görülmesi gerektiğini ifade ederek, “Kapılara “Dikkat” yazmakla radyasyona karşı bir uyarı yapılması ne kadar yeterlidir. Radyasyonun etkisinin azaltılması için sağlıkçıların çalışma saatlerinin azaltılması ve teknolojinin daha etkin kullanımı gerekmektedir” dedi.

Bayraktar ayrıca çoğu hastaneye yeni ameliyathaneler yapılmasına rağmen atık gaz sisteminin olmaması veya yetersiz oluşu nedeniyle cihazlardan çıkan anestezik ajanların ortama verildiğini ve zaten kapalı olan ortamın havasının daha fazla kirlendiğini böylece çalışanların metabolizmasında ve karaciğerinde kalıcı hasarlar oluştuğunu söyledi. Bayraktar bu sorunun da acilen çözüme kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts