BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: AİLE HEKİMLERİ ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, özlük haklarına dikkat çekmek ve sağlıkta şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla aile hekimlerinin yapacakları iş bırakma eylemini sendika olarak sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Bayraktar, “Sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan aile hekimlerinin özlük hakları noktasında yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulmasını talep etmeleri en doğal haklarıdır. Özlük haklarında iyileştirme bekleyen aile hekimlerinin yapacakları iş bırakma eylemlerini sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Mehmet Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada “Sizin hakkınız ödenmez” denilerek yaptıkları işin kutsallığına dikkat çekilen ancak öte yandan gerçekten hakları ödenmeyen sağlık çalışanlarının isyan noktasına geldiğini belirtti. Son olarak aile hekimlerinin haklı taleplerinin yerine getirilmesi için iş bırakma eylemi kararı aldıklarını ifade eden Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın 15 yıl önce uygulamayı başlattığı sırada koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamadığını vurguladı.

BAKANLIK KENDİ HEDEFLERİNİ YOK SAYDI

Bakanlığın aile hekimliği sistemini hayata geçirdiğinde “Bakanlık kayıtlı kişi sayısı eksilse dahi çalışanlara hak ediş kaybı yaşatılmayacağını, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından inşa edileceğini ve sağlıklı ortamlarda sağlık sunumu gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ayrıca yine aile hekimliği çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği, hak edişlerin gider ödemelerinde kayıp yaşatılmayacağı sözü verilmişti. Öte yandan kayıtlı kişi sayısının makul seviyelere çekilmesi ile birlikte izlem ve kronik hastalık takiplerine önem verileceği ve sevk zinciri uygulamasına geçişle birlikte aile hekimliğine geçiş sürecinin tamamlanacağı ifade edilmişti. Ancak gelinen süreçte bakanlık ortaya koyduğu bu hedeflerin tamamını yok sayarak hiçbirini yerine getirmemiştir” denildi.

AİLE HEKİMLERİNİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMELİ

17-18 şubat tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimlerini taleplerini de sıralayan Bayraktar, “Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 30 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır. Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak edişler emekliliğe yansıtılmalıdır. Aile sağlığı merkezi (ASM) gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM’lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri, hekimlik görevlerinin yanında aynı zamanda işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmeleri aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır” dedi.

Bayraktar, aile hekimlerinin haklı taleplerinin biran önce yerine getirilmesini, aksi takdirde sağlık sisteminin en önemli sac ayaklarından biri olan aile hekimliğinin çıkmaza gireceğini sözlerine ekledi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts