BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 70 BİN ŞİDDET VAKASI, 450 İNTİHAR VE ÇÖZÜMDEN UZAK BİR MADDE

admin avatarı

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, iktidar partisinin sağlık alanında bir takım düzenlemeler öngören 43 maddelik bir yasa teklifini Meclis’e sunması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlıkta şiddet konusunda biz müstakil bir yasa beklerken 43 maddenin yalnızca bir maddesi bu konuya ayrılmıştır. Ve şiddet sorununa ayrılan madde çözümden uzaktır.

Teklifte suçun önlenmesine yönelik herhangi bir içeriğe yer verilmezken, suçun işlenmesi halinde kolluk kuvvetleri ve savcılığın izleyeceği prosedür tekrarlanarak çözümden uzak bir teklif sunulmuştur. Teklif böyle yasalaşırsa son 6 yılda şiddete maruz kalan 70 bin sağlıkçı ile mobing ve yoğun çalışma baskısına dayanamayarak intihar eden 450 kişinin vebali iktidarın boynuna kalacaktır” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti tarafından Meclis’e sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, teklifin sağlık meslek örgütlerinden gizli hazırlandığını ve bu süreçte sendika ve derneklerin fikrinin alınmadığını belirterek, teklif ile sağlıkla ilgili birçok kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasının istendiğini belirtti.

ŞİDDETİ ÖNLEYECEK BİR YASA İSTİYORUZ

Bayraktar 43 maddelik yasa teklifinde yalnızca bir maddenin sağlıkta şiddet konusuna ayrıldığını belirterek bu maddenin de çözümden uzak olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre sağlık alanında son 6 yılda yaklaşık 70 bin şiddet vakasının yaşandığını ve yine son 3 yılda mobing ve yoğun çalışma baskısına dayanamayan 450 sağlıkçının intihar ettiğini belirten Bayraktar, “İktidar şimdi karşımıza öyle bir yasa teklifi ile çıktı ki adeta çözüm yerine, çözümsüzlükten yana olduğunu ortaya koydu. Bizler sağlıkta şiddeti önleyecek müstakil bir yasa ve öncelikli olarak bir saldırı yaşanmadan bunu önleyecek tedbirlerin devreye alınmasını talep ediyorduk. Ama teklifin 24. maddesinde yer alan düzenleme taleplerimizi karşılamaktan oldukça uzaktır. Sağlıkta şiddetin çözümü için teklif edilen maddede, sağlık personeline yönelik kasten suç işleyen kişilerin polis tarafından yakalanacağı, savcılığa sevk edileceği, müşteki, mağdur veya tanık olanların ifadelerinin işyerinde alınacağı belirtilmektedir. Suçun önlenmesine yönelik ise herhangi bir içerik bulunmamaktadır. Zaten kolluk kuvvetlerinin ve Cumhuriyet Savcılığının Ceza Yargılaması ve Güvenlik Mevzuatı hükümleri uyarınca yapması gereken görevler teklifte yalnızca tekrarlanmaktadır. Bu nedenle teklif çözümden ve caydırıcılıktan uzaktır” dedi.

CEZALAR ARTIRILMALI

Bayraktar, sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha önce çok kez taleplerini dile getirdiklerini belirterek, “Eğer bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemede cezaların caydırıcı niteliğinin mutlaka güçlendirilmesi, hastanelerin güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddet uygulayanlara acil sağlık hizmetleri hariç SGK’dan 6 ay hak mahrumiyeti getirilmesi gibi önlemlere de yer verilmelidir. Ancak bu şekilde şiddet vakalarının önüne geçilebilir. Bu nedenle teklif Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken daha caydırıcı unsurlarla donatılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞ AYRIMCILIĞINA İZİN VERİLMEMELİ

Bayraktar, öte yandan teklifte Aile Hekimliğine ilişkin yapılan düzenleme ile yaş ayrımcılığı ortaya çıkarıldığını belirterek, teklifle aile hekimliği faaliyetlerini yürütecek aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışmalarının 65 yaş ile sınırlandırıldığını belirtti. 694 sayılı KHK ile hekimler için yaş sınırının 72 olarak düzenlendiğini ifade eden Bayraktar, görevin gerektirdiği niteliğin ne olduğu belirlenmeksizin ve 65 yaşın üzerindeki hekimlerin bu niteliklerden hangisini taşımadığı ortaya konulmaksızın, hekimlerin çalışma haklarının ellerinden alınmasının büyük bir mağduriyet yaratacağını vurguladı.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts