Avrupa Obezite Günü

admin avatarı

22 Mayıs Avrupa Obezite günü olarak anılmaktadır. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturmaktadır. Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30’un üzerine çıkması durumunda obezite söz konusudur.

Ülkemiz, beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Türkiye’de halkın beslenme durumu bölgelere, mevsimlere, sosyo ekonomik düzeye ve kentsel kırsal yerleşim yerlerine gore önemli farklılıklar göstermektedir. Gelir dağılımındaki dengesizlik beslenme sorunlarının niteliği ve görülme sıklığı üzerinde etkili olmaktadır.Ayrıca beslenme konusundaki bilgisizlik, hatalı besin seçimine, yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanmasına neden olmakta ve beslenme sorunlarının boyutlarının büyümesine yol açmaktadır.

2010 yılında Sağlık Bakanlığı’nca yapılan Türkiye, Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre ülkemizde obezite prevelansı 30.3’tür. Kadın ve erkek nüfusunun sırası ile yaklaşık % 40 ve %20’si obezdir.

Ülkemizde, 12 yaş ve üzeri bireylerin;

% 71.9’ u egzersiz yapmıyor

% 9.7’si haftada 1-2 kez

% 10.8’i her gün yapıyor

TV, bilgisayar ve internet başında geçirilen ortalama süreler;

2-5 yaş için 3.4 saat / gün ve

6-11 yaş için 6 saat / gündür.

Tüm maddi manevi kayıpları önlemenin en önemli yolu obeziteyi önlemektir. Bu amaçla obezite ile mücadele, anne karnından başalayarak hayatın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluktur. Bu nedenle, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, gerek önleme gerekse tedavide önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite herkesin hayat biçimi olmalıdır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts